מידע לסטודנטים חדשים מתקבלי סמסטר חורף תשע"ו- 2015/2016

 

הודעות מיוחדות המיועדות לסטודנטים שהתקבלו לפקולטה/מסלול:

אגודת הסטודנטים
אתר אגודת הסטודנטים
אס"ט בשבילכם – מצגת לסטודנטים חדשים טיפים לסטודנט החדש
רישום לכרטיס סטודנט (דרישות קדם: פתיחת חשבון CAMPUS/T2 ,התמונה הסרוקה צריכה להיות מהסוג JPG) במקרה של תקלה נא לפנות ל-cards@asat.org.il

 

קטלוג לימודים תשע"ו 2015/2016
מדריך שימושי לסטודנט
הכנה טובה לטכניון – הרצאות מוקלטות בפיסיקה ומתמטיקה ומידע שימושי
רשימת טלפונים חיוניים וכתובות דואר אלקטרוני
רשימת מזכירות הוראה בלימודי הסמכה בפקולטות
צוות לימודי הסמכה

מספר רב של ספרי לימוד ניתנים להשאלה, לסמסטר, במחיר השאלה של 15% מערך הספר. ההשאלה מתבצעת באמצעות "מכלול".