טבלת ערוצים להצטיינות בתואר

מחזור פ"ט 2017/2018
מחזור פ"ח 2016/2017
מחזור פ"ז 2015/2016
מחזור פ"ו 2014/2015
מחזור פ"ה 2013/2014
מחזור פ"ד 2012/2013
מחזור פ"ג 2011/2012
מחזור פ"ב 2010/2011
מחזור פ"א 2009/10
מחזור פ' 2008/9
מחזור ע"ט 2007/8