ארכיון הקטגוריה: Uncategorized

Courses in English Winter 2022-2023 מקצועות באנגלית חורף תשפ”ג

 

להלן רשימת המקצועות הניתנים בשפה האנגלית בסמסטר חורף תשפ”ג

ייתכנו שינויים בקורסים המוצעים, נא לעקוב אחר הפרסומים

 

List of the courses taught in English for the Winter semester of 2022-2023

There may be changes in the courses offered, please follow updates in the relevant platforms

 

 

מקצועות שניתנים באנגלית בסמסטר חורף תשפ"ג
Course Name (Eng.)Course Name (Heb.)Course No.Faculty
Hydraulic Engineeringהנדסה הידראולית14942הנדסה אזרחית וסביבתית
Civil and Environmental Engineering
Design of water and wastewater systemsתכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים14325
Project II – Environmental Eng.פרויקט בהנדסה סביבתית14301
Water and wastewater treatment laboratoryמעבדת טיפול במים ושפכים14305
Air pollutionזיהום אוויר16302
Fate of Pollutants in the Environmentגורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה016339
Mechanization in Constructionמיכון בבנייה014609
Algo and app. In computer visionאלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת46746הנדסת חשמל ומחשבים
Electrical and Computer Engineering
Introduction to continuum mechanicsמכניקת הרצף36003הנדסת מכונות
Mechanical Engineering
Analytical Dynamicsדינמיקה אנליטית36005
Finite element methods in mech. Eng.שיטות אלמנטים סופיים36015
Computational geometry 1גאומטריה חישובית 136020
Linear optics 2אופטיקה לינארית 236055
Nano optics and periodic structuresננו אופטיקה36070
Flow and transport in microdevicesזרימה בתופעות מעבר36086
Biological movement controlחישה מכנית36090
Advanced course 8נושאים מתקדמים 836073
Advanced course 6נושאים מתקדמים 636067
Principles of mems design and productionהתקנים מיקרו מכניים36081
Selected engineering subjectsנושאים הנדסיים נבחרים56146הנדסה כימית
Chemical Engineering
Colloidsיציבות מערכות חלקיקים והרטבה56396
Odor Fingerprintsמבוא ויישומים של תבניות ריח56394
Selected Engineering Issues 2נושאים הנדסיים נבחרים 2056386
Cancer Bioinformaticsביואינפורמטיקה של הסרטן066529הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
Biotechnology and Food Engineering
THERMODYNAMICSתרמו דינמיקה84213הנדסת  אווירונאוטיקה וחלל
Aerospace Engineering
CONTROL OF MULTI-INPUT MULTI-OUTPUT SYSTמערכות רבות קלט פלט86289
HEAT TRANSFER IN AEROSPACE ENGINEERINGמעבר חום86320
INTRODUCTION TO BOUNDARY LAYERSמבוא לשכבות גבול86380
COUPLED PROBLEMS IN FUNCTIONAL MATERIALSבעיות מוצמדות בחומרים פונקציונליים86520
VISION-AIDED NAVIGATIONניווט נעזר ראייה86761
ASTRODYNAMICSאסטרודינמיקה86923
Design Project Proposal Development in Ind. Eng.קדם פרויקט תכן , הנדסת תעו"נ94189תעשייה וניהול
Industrial and Management Engineering
Design Project 1, Industrial Eng.פרויקט תכן 1 , הנדסת תעו"נ94195
Probability Theoryתורת ההסתברות104222מתמטיקה
Mathematics
Modern Algebra 1אלגברה מודרנית 1106380
Seminar in Analysisסמינר באנליזה106941
Analytical Methods for Differential Eqns.שיטות אנליטיות במיש.דיפ.196012
Exposure to research in mathematicsחשיפה למחקר מתמטי106010
Functional Analysisאנליזה פונקציונלית106942
Numerical Analysisאנליזה נומרית196013
Matrix theoryתורת המטריצות106393
Selected topics in Topology 2נושאים נבחרים בטופולוגיה 2106933
Selected topics in Applied Mathematics 2נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 2197009
Algebraic Topologyטופולוגיה אלגברית106383
Projectפרויקט114229פיזיקה
Physics
Project T.' פרויקט ת114252
Laboratory 5 T.מעבדה 5 ת '114250
Laboratory 6 T.מעבדה 6 ת '114251
Computational Modelling In Biologyמודלים בביולוגיה136042ביולוגיה
Biology
Developmental Biologyביולוגיה של ההתפתחות134069
Observing modeling and representing 2דיגום וייצוג 2205923ארכיטקטורה
Architecture and Town planning
Ecological principles in city andעקרונות אקולוגיים207041
THEORIES OF DIGITAL ARCHITECTUREתיאוריות באדריכלות דיגיטלית206808
Introduction to Parametric Designמבוא לתכנון פרמטרי206841
Photocatalysisפוטוקטליזה127437כימיה
Chemistry
Chemistry in Drug Discoveryהכימיה בפיתוח התרופות128719
Organic Chemistry 3 Expandedכימיה אורגנית 3 מורחב127738
Machine learning in healthcareמערכות לומדות בתחום הבריאות336546הנדסה ביו-רפואית
Biomedical Engineering
Advanced Topics in Computer Science 5נושאים מתקדמים במדמ"ח 5236605מדעי המחשב
Computer Science
Computational Geometryגאומטריה חישובית236719
Introduction to data processing and representationמבוא לייצוג ועיבוד מידע236201
Advanced Topics in Computer Science 9נושאים מתקדמים במדמ"ח 9236609
Principles of managing uncertain dataעקרונות ניהול מידע חסר ודאות״236378
Seminar in Automata and formal languagesסמינר באוטומטים ושפות פורמליות236833
Politics of Identitiesפוליטיקה של זהויות324282לימודים הומניסטיים ואומנויות
Humanities and Arts
Philosophy of Time and Spaceפילוסופיה של זמן ומרחב326004

סמסטר אביב תשפ”ב – מידע

מועדי רישום סמסטר אביב תשפ”ב

*בתקופות הרישום הר”מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה, מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

 

** תקופת השינויים בתשלום- מתוך ידיעון הסמכה חשבונות סטודנטים  תשפ”ב:

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף

 

***תשומת ליבך לתקנות הנוגעות לרישום/ ביטול למקצועות:

קורסי חובה למתקבלי סמסטר אביב תשפ”ב, תקנת האנגלית , מקצועות העשרה (קורסי מל”ג)  ונבחרות ספורט

 

מועד התחלה שעת התחלה מועד  סיום שעת סיום  
06.01.22 9:00 בבוקר 20.01.22 15:00 אחה”צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים* (לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

25.01.22 9:00 בבוקר 27.01.22 15:00 אחה”צ המשך רישום לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
10.02.22 9:00 בבוקר 15.02.22 15:00 אחה”צ רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
21.02.22 9:00 בבוקר 24.02.22 15:00 אחה”צ רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

חשוב! בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום באותו היום

20.03.22 9:00 בבוקר 31.03.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים (לפי זימון אישי)
ניתן להירשם ליותר ממקצוע העשרה אחד
03.04.22 9:00 בבוקר 14.04.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים  (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט, בהם לא ניתן יותר לבצע שינויים 

24.04.22 9:00 בבוקר 28.04.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים בתשלום** (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט, בהם לא ניתן יותר לבצע שינויים 

 

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

שלום לכולם, לקראת רישום סמסטר אביב שמתחיל בתאריך 6.1.22 להלן טלפונים לבעיות שעלולות להתעורר.

ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל’ 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.

שעות קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-13:00.

בנושא מערכת השעות: ניתן לפנות למדור הוראה – טלפונים: 077-8871343, 077-8871342, 077-8871323 או בדוא”ל ע”פ פרוט כאן.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד’ – ניתן לפנות למוקד התמיכה – טלפון: 04-8295600 או לאתר בכתובת: http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד: ניתן לפנות ל-ממ”ט (מרכז מידע טכניוני) טלפונים: 04-8295555, 077-8875555.

הודעות בנושא בחינות מועדי ב’ – אביב תשפ”ב

 

מועדי ב’ של סמסטר אביב תשפ”ב יתחילו ב- 18.9.22. המבחנים של המחלקה ללימודים הומניסטים ואומנויות יתחילו ב- 8.8.22.

להלן מספר עדכונים:

נוהל רישום למועד ב

ניתן להירשם למועד ב’ עד 5 ימי עבודה לפני המבחן. ההרשמה נעשית בקלות ובנוחות באתר ה-Students.

הרישום לכל בחינות מועדי ב’ כבר פתוח במערכת ואתם יכולים להירשם – נא שימו לב לתאריך סגירת הרישום.

במידה ונרשמתם והינכם מתכוונים לא להגיע נא לבטל את הרישום על מנת שנערך באופן מדויק ככל שניתן.

אין קנס על אי הגעה לבחינה של מועד ב’ אליה נרשמת.

 

לא נרשמתם בזמן?

 

למי שאיחרו להירשם למועד ב’ יש למלא “טופס רישום מאוחר”.

רישום למועד ב’ לאחר סגירת הרישום כרוכה בעלות של 80 ₪ שיגבו מהוראת הקבע, גם אם לא תגיעו לבחינה.

כדי לאפשר טיפול בבקשה, ניתן להגיש בקשה להבחנות במועד ב’ עד יום העבודה הקודם ליום הבחינה בשעה 13:00.

לא יטופלו בקשות שיוגשו לאחר המועד.

עבור כל מבחן יש למלא טופס נפרד ויגבה תשלום בנפרד.

 

איחולי הצלחה בבחינות,

מדור בחינות

water bar

מתקני מים חדשים בבניין אולמן

 

התחדשנו בבר מים חדש, נגיש וחסכוני 😀

מתקני המים החדישים הותקנו ביוזמת אגף התפעול בטכניון לרווחת הסטודנטים.יות, ומאפשרים חסכון כספי (על ידי צמצום רכישת בקבוקים), ומילוי חוזר של בקבוקי מים רב פעמיים (כחלק ממגמת הקיימות הרווחת בקמפוס).
המתקנים החדישים אף סופרים את כמות בקבוקי הפלסטיק שנחסכים לאור המילוי החוזר, והינם נגישים לאנשים עם מוגבלות.

המתקנים מוצבים בקומה 3 ובקומה 6 לרווחת כל פוקדי.ות הבניין

 

שתו לרוויה

 

הודעות בנושא בחני-אמצע, חורף תשפ”ב

לקראת בחני אמצע חורף תשפ”ב המתחילים  ב- 25/11/2021  להלן מספר עדכונים:
 • ניתן לראות במערכת STUDENTS את בחני האמצע בקורסים אליהם נרשמתן/ם.
 • נא הקפידו לשבת בכיתות ששובצתן/ם לפי מערכת ה- STUDENTS
 • השיעורים ובחני האמצע יתקיימו לפי לוח הזמנים המתוכנן.
 • כל בחני האמצע יתקיימו כמתוכנן באופן פיסי בקמפוס. בשעות אחר הצהריים וימי שישי.
 • חובת עטיית  מסיכה חלה על הנבחנים בחלל סגור במהלך כל הבחינה. לאור הנחיות משרד הבריאות על חובת עטית מסכות במקומות סגורים, במיוחד כשאין אפשרות לשמור על מרחק של 2 מטר או יותר בין אנשים סמוכים אחד לשני.
 • לא נדרש רישום מקדים לבחני אמצע (הזכות להבחנות ניתנת לכלל הסטודנטים הרשומים למקצוע)
 • הכניסה לקמפוס עפ”י תו ירוק.
באיחולי בריאות שלמה,  והצלחה בבחני האמצע,
מדור בחינות

אביב תשפ”ב – מידע על רישום לקורסים

להלן מידע על רישום למקצועות בסמסטרים :

*סמסטרים קודמים בתחתית העמוד

 

מועדי רישום סמסטר אביב תשפ”ב

*בתקופות הרישום הר”מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה, מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

 

** תקופת השינויים בתשלום- מתוך ידיעון הסמכה חשבונות סטודנטים  תשפ”ב:

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף

 

***תשומת ליבך לתקנות הנוגעות לרישום/ ביטול למקצועות:

קורסי חובה למתקבלי סמסטר אביב תשפ”ב, תקנת האנגלית , מקצועות העשרה (קורסי מל”ג)  ונבחרות ספורט

מועד התחלה שעת התחלה מועד  סיום שעת סיום  
06.01.22 9:00 בבוקר 20.01.22 15:00 אחה”צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

25.01.22 9:00 בבוקר 27.01.22 15:00 אחה”צ המשך רישום לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
10.02.22 9:00 בבוקר 15.02.22 15:00 אחה”צ רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
21.02.22 9:00 בבוקר 24.02.22 15:00 אחה”צ רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

חשוב! בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום באותו היום

20.03.22 9:00 בבוקר 31.03.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים (לפי זימון אישי)
ניתן להירשם ליותר ממקצוע העשרה אחד
03.04.22 9:00 בבוקר 14.04.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים  (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט, בהם לא ניתן יותר לבצע שינויים 

24.04.22 9:00 בבוקר 28.04.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים בתשלום** (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט, בהם לא ניתן יותר לבצע שינויים 

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

שלום לכולם, לקראת רישום סמסטר אביב שמתחיל בתאריך 6.1.22 להלן טלפונים לבעיות שעלולות להתעורר.

ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל’ 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.

שעות קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-13:00.

בנושא מערכת השעות: ניתן לפנות למדור הוראה – טלפונים: 077-8871343, 077-8871342, 077-8871323 או בדוא”ל ע”פ פרוט כאן.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד’ – ניתן לפנות למוקד התמיכה – טלפון: 04-8295600 או לאתר בכתובת: http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד: ניתן לפנות ל-ממ”ט (מרכז מידע טכניוני) טלפונים: 04-8295555, 077-8875555.

 

חורף תשפ”ב

קיץ תשפ”א

 

התאמות מיוחדות לזכאים – בחינות תשפ”ב

1. הארכת זמן

הבקשה להלן מתייחסת לזכאים בגין מגבלות רפואיות.
לבקשת הקלות בבחינות בגין שפה שהיא לא עברית, יש לפנות דרך בקשת סטודנט בלימודי הסמכה (לא בפקולטות) – הארכת זמן – עברית

 • תאריכי הגשת בקשות להארכות זמן: למועדי א’ אביב תשפ”ב החל מה 10.04.22 ועד ה 26.05.22
 • את הבקשות יש להגיש בהתאם לכללים של המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים – נגישות
 • אישורי הארכות הזמן תקפים במערכת רק 10 ימים לאחר מתן האישור. בכל סמסטר יש תאריכים קבועים להגשת בקשות להארכת זמן. לא ניתן לטפל ידנית ומידית באישורים שהוגשו באיחור
 • אם קיבלתם הארכת זמן ועברו למעלה מ-10 ימים מלאים מיום קבלת המכתב ואתם לא רואים את המילה “הארכת זמן” כתובה ליד מספר החדר במערכת ה-STUDENTS אנא פנו אלינו במייל Hashgacha@technion.ac.il וציינו את הפרטים הבאים:  שם הסטודנט, ת.ז, מספרי המקצועות שמופיעים לך במערכת, תאריכי הבחינות וצרף כקובץ את ההתאמה הניתנה לך ואנו ננסה נסייע

 

2. התאמה מסוג היבחנות על מחשב

 • הסטודנט שהוכר להתאמות מסוג בחינה על גבי מחשב או IPAD יגיע עם ציוד המחשוב שלו. זה יכול לכלול גם מקלדת ועכבר וייבחן בכיתות הרגילות עם שאר הסטודנטים
 • חשוב להקפיד על טעינה של המחשבים מראש
 • השמירה של המבחן תעשה על כונן נייד שיינתן על ידי המשגיח/ה
 • המחשב יהיה בכל זמן הבחינה על מצב טיסה
 • הרישום לבחינה יעשה בהתאם להנחיות של מזכירות לימודי הסמכה. הסטודנט יישלח מייל למדור בחינות עם הבחינות אליהן הוא מתכוון לגשת בכדי שנדע לעדכן את המרצים והמשגיחים בעניין. המייל שאליו צריך לשלוח את הבקשה – Hashgacha@technion.ac.il

הדפסת הבחינה – במידה שבסיום הבחינה אין מדפסת זמינה במקום, הסטודנט יישלח את הבחינה למייל של המרצה.

יום הכוון לסטודנטים חדשים – חורף תשפ”ג

 

עוד מעט מתחילים…

ביום ראשון 23.10.2022  יתקיים יום הכוון טכניוני לסטודנטים.ות חדשים.ות – חורף תשפ”ג.

 

ביום זה ניתן לקבלת מידע על:

 • נושאים אקדמיים
 • פעילות דיקנאט הסטודנטים
 • נושאים מינהליים
 • פעילות אגודת הסטודנטים

בתכנית:

10:00   –   טקס פתיחת סמסטר חורף באמפיתאטרון ע”ש קלר

בהמשך היום  –  מפגשים בפקולטות

 

נרגשים ומצפים לראותכם!

הודעות בנושא בחינות – חורף תשפ”ב

דבר דיקן לימודי הסמכה – בחינות חורף תשפב  הנחיות מעודכנות ליום 21.01.2022

  Dean of undergraduate studies – Updated information and instructions for Winter 2121-22 Final Exams
לקראת בחינות מועדי א המתחילות ב- 31.01.2022  להלן מספר עדכונים:
 • את הבחינות אליהן נרשמת, מועד ומקום, ניתן לראות במערכת STUDENTS
 • השיעורים והבחינות יתקיימו לפי לוח הזמנים המתוכנן. כמו כן, כל הבחינות יתקיימו כמתוכנן באופן פיסי בקמפוס.
 • חובה לעטות מסיכה חלה על הנבחנים בחלל סגור במהלך כל הבחינה. לאור הנחיות משרד הבריאות על חובת עטיית מסכות במקומות סגורים, במיוחד כאלו בהם אין אפשרות לשמור על מרחק של 2 מטר או יותר בין אנשים סמוכים אחד לשני.
 • לא נדרש רישום למועדי א
 • הרישום למועדי ב’ ולמועד ג’ (מילואים-קורונה) יהיה דרך מערכת ה-STUDENTS.
  הרישום יפתח 3 שבועות לפני הבחינה וייסגר 5 ימי עסקים שלא כוללים שישי שבת. מועדי פתיחה וסגירת הרישום יפורסמו בכרטיס הבחינות האישי.
  סטודנט שלא ירשם במועד לא יוכל להיבחן. שימו לב, לא יהיה רישום ידני לבחינות. אנא הקפידו על הרשמה במועד.
  אין צורך להגיש טפסים או אישורים כלשהם בעת הרישום למועד ב’ או למועד קורונה
 • שימו לב!!! הרישום לבחינת מועד ב’ הראשונה נסגר כבר ב- 15/02/22– נא מהרו להירשם!!!
 • ניתן להגיש בקשה לרישום מאוחר למועדי ב’ רק בהגשת טופס חתום ידנית למדור בחינות בקומה 4 בבניין אולמן

 

מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים – 

סטודנט, אשר לא נכח בבחינה עקב שירות מילואים, זכאי לקבל פתרון חילופי , כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד תחת התנאים המצויינים בקישור  מילואים

הבקשה למועד בחינות מיוחד על סמך מילואים תפתח ב 27/02/2022 ומועד אחרון להגשה 20/03/2022

איחולי בהצלחה בבחינות,
מדור בחינות