ארכיון הקטגוריה: הודעות רצות

אישור סטודנט לסמסטר חורף תש"ף

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר חורף תש"ף, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  מתאריך ה 07.10.2019.

הציונים מתעדכנים מידי יום ביומו וניתן להוציא אישור בכל עת מהציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה

רישום סטודנטים למועדי ב' – סמסטר אביב תשע"ט

תאריך: 25.07.2019

אל:       הסטודנטים בלימודי הסמכה בטכניון

מאת:    עדנה אדלר – מזכיר אקדמי, לימודי הסמכה

 

הנדון: רישום סטודנטים למועדי ב' – סמסטר אביב תשע"ט

 

מועדי ב' של סמסטר אביב תשע"ט יתקיימו בין התאריכים 15.09.2019 – 07.10.2019  (כולל מועדי ב' לפקולטה לרפואה גם אם הם נערכים בתאריכים אחרים).

 

יום הבחירות נקבע לתאריך 17.09.2019 – מועדי הבחינות הסופיים מעודכנים באתר.

כל סטודנט המעוניין לגשת למועד ב' של סמסטר אביב תשע"ט חייב להירשם אליו, על מנת שנוכל להיערך בהתאם (חדרים, השגחה וכו'). בכל מקרה של התלבטות עדיף להירשם לבחינה. יש לשבת בכיתות על פי הרשימות שעל דלתות הכיתה.

על מנת לקבל שיבוץ מסודר לכיתה עליך להירשם למועד ב', הרישום צריך להיות עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

 

לצורך ביטול רישום למועד ב', יש להיכנס למערכת רישום למועד ב'   ולבטל את הרישום למקצוע שאינך מעוניין להיבחן בו במועד ב'.

העדכון האחרון הוא הקובע.

הרישום והביטול ללא תשלום בקישור הבא:

https://ug3.technion.ac.il/polls_new/sec_general_poll/

לידיעתך, רישום למועד ב' ייסגר בתאריך ה 03.10.2019.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה ובהצלחה בבחינות.

 

ב ב ר כ ה ,

עדנה אדלר

 

מועדי רישום סמסטר חורף תש"ף

 

מועדי רישום סמסטר חורף תש"ף

        להלן מועדי הרישום/שינויים למקצועות באתר:

 שעות הפעילות של הרישום הן א' – ה' בשעות: 8:00-22:00. חיפוש מקצועות ניתן לבצע בכל שעה.

מועד

התחלה

שעת

 התחלה

מועד  

סיום

שעת

 סיום

 
 

7.7.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

21.7.19

 

15:00

אחה"צ

 

 

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

12.8.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

18.8.19

 

15:00

אחה"צ

 

 

המשך רישום לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

12.9.19

 

 

 

9:00

בבוקר

 

23.9.19

 

 

 

15:00

אחה"צ

 

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)

 

25.9.19

 

 

 

 

9:00

בבוקר

 

2.10.19

 

15:00

אחה"צ

 

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

רק בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום

באותו היום.

 

23.10.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

6.11.19

 

15:00

אחה"צ

 

תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

 

 

7.11.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

11.12.19

 

15:00

אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום

(חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט

 

מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 23.10.2019
מתמטיקה

 

 

22.10.2019

פיזיקה

 

23.01.2020  

                                                                        

 

#סולמות – חשיפה למחקר של סטודנטים בתואר ראשון בטכניון

מטרתה של תוכנית #סולמות היא חשיפת הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בטכניון למחקר המתבצע בטכניון, באופן שייטב עם הסטודנטים/יות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. מידע נוסף על הרקע של #סולמות ניתן לקרוא במאמר
 A Multifaceted Analysis of the Study-Work Conflict in Science and Engineering Higher Education: The Case of the Technion

שילוב ייחודי זה בין חברי הסגל החוקרים ובין סטודנטים/יות לתואר ראשון יאפשר לסטודנטים ליישם את התכנים אותם הם לומדים, לרכוש כישורים חשובים בעולם התעסוקה העתידי ולצבור ניסיון ממשי.

#סולמות מיושמת במספר ערוצים:

 • קורס העשרה (מל"ג) "חשיפה למחקר בטכניון" (324246): מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למגוון מחקרים המתבצעים בטכניון, תוך הדגשת רלוונטיות המחקרים שיוצגו לעבודת הסטודנטים בעתיד בתעשייה ובאקדמיה. בכל שבוע, יוצג מחקר ע"ח חבר/ת סגל של הטכניון, כולל רקע מדעי/הנדסי בסיסי, תהליך המחקר, תוצאותיו וחדשנותו.
  להלן לו"ז הקורס בסמסטרים: אביב תשע"ט,  חורף תשע"ט ו- אביב תשע"ח
 • השתתפות בירידי התעסוקה בטכניון: במסגרת יריד תעסוקה המתקיים בטכניון פעמיים בשנה (ראו סיקור יריד התעסוקה בסמסטר חורף, תשע"ח ובסמסטר אביב, תשע"ח), #סולמות, יחד עם עשרות חברות מובילות במשק, מציעה לסטודנטים בתואר ראשון אפשרויות תעסוקה בשכר במחקר המתבצע בטכניון והמשך לימודים והתמחות במחקר במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים (מסטר ודוקטוראט).
 • עבודה בשכר במחקר עם חבר/ת סגל האחראי/ת. רשימה חלקית של תחומי ההשתלמות ושמות חברי/ות הסגל המנחים ניתן למצוא בקישור הבא:
  תחומי מחקר להשתלמות סטודנטים בתכנית #סולמות
 • מומלץ לבדוק גם אפשרות להמשך לימודים בבית הספר לתארים מתקדמים והשתלבות בחברות שהוקמו ע"י סגל הטכניון, בוגרים וסטודנטים במסגרת T3-Technion Technology Transfer.

קריטריונים להשתתפות בתוכנית:

 • סטודנטים לתואר ראשון
 • סמסטר 5, 6 או 7
 • מצב אקדמי תקין
 • לפחות 70 נקודות צבורות
 • ממוצע ציונים 75+
 • ללא עבירות משמעת

סטודנטים יוכלו להשתתף ב- #סולמות לאו דווקא בפקולטה בה הם לומדים.

לפרטים, נא לפנות למייל # סולמות .

________________________________________________________________

הליך הגשת מועמדות:

 1. מילוי טופס הבקשה להשתתפות בתכנית #סולמות להלן
 2. קבלת אישור מלימודי הסמכה
 3. פנייה לחוקר/ת או מעבדה לביצוע ההשתלמות

 

בקשה להשתתפות בתכנית #סולמות