כל הפוסטים של Stas Andrushchenko

Courses in English Winter 2022-2023 מקצועות באנגלית חורף תשפ"ג

 

להלן רשימת המקצועות הניתנים בשפה האנגלית בסמסטר חורף תשפ"ג

ייתכנו שינויים בקורסים המוצעים, נא לעקוב אחר הפרסומים

 

List of the courses taught in English for the Winter semester of 2022-2023

There may be changes in the courses offered, please follow updates in the relevant platforms

 

 

מקצועות שניתנים באנגלית בסמסטר חורף תשפ"ג
Course Name (Eng.)Course Name (Heb.)Course No.Faculty
Hydraulic Engineeringהנדסה הידראולית14942הנדסה אזרחית וסביבתית
Civil and Environmental Engineering
Design of water and wastewater systemsתכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים14325
Project II – Environmental Eng.פרויקט בהנדסה סביבתית14301
Water and wastewater treatment laboratoryמעבדת טיפול במים ושפכים14305
Air pollutionזיהום אוויר16302
Algo and app. In computer visionאלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת46746הנדסת חשמל ומחשבים
Electrical and Computer Engineering
Introduction to continuum mechanicsמכניקת הרצף36003הנדסת מכונות
Mechanical Engineering
Analytical Dynamicsדינמיקה אנליטית36005
Finite element methods in mech. Eng.שיטות אלמנטים סופיים36015
Computational geometry 1גאומטריה חישובית 136020
Linear optics 2אופטיקה לינארית 236055
Nano optics and periodic structuresננו אופטיקה36070
Flow and transport in microdevicesזרימה בתופעות מעבר36086
Biological movement controlחישה מכנית36090
Advanced course 8נושאים מתקדמים 836073
Advanced course 6נושאים מתקדמים 636067
Principles of mems design and productionהתקנים מיקרו מכניים36081
Selected engineering subjectsנושאים הנדסיים נבחרים56146הנדסה כימית
Chemical Engineering
Colloidsיציבות מערכות חלקיקים והרטבה56396
Odor Fingerprintsמבוא ויישומים של תבניות ריח56394
Selected Engineering Issues 2נושאים הנדסיים נבחרים 2056386
THERMODYNAMICSתרמו דינמיקה84213הנדסת  אווירונאוטיקה וחלל
Aerospace Engineering
CONTROL OF MULTI-INPUT MULTI-OUTPUT SYSTמערכות רבות קלט פלט86289
HEAT TRANSFER IN AEROSPACE ENGINEERINGמעבר חום86320
INTRODUCTION TO BOUNDARY LAYERSמבוא לשכבות גבול86380
COUPLED PROBLEMS IN FUNCTIONAL MATERIALSבעיות מוצמדות בחומרים פונקציונליים86520
VISION-AIDED NAVIGATIONניווט נעזר ראייה86761
ASTRODYNAMICSאסטרודינמיקה86923
Design Project Proposal Development in Ind. Eng.קדם פרויקט תכן , הנדסת תעו"נ94189תעשייה וניהול
Industrial and Management Engineering
Design Project 1, Industrial Eng.פרויקט תכן 1 , הנדסת תעו"נ94195
. Undergraduate Seminar in Algebra 1סמינר באלגברה להסמכה 1104183מתמטיקה
Mathematics
Probability Theoryתורת ההסתברות104222
Modern Algebra 1אלגברה מודרנית 1106380
Seminar in Analysisסמינר באנליזה106941
Analytical Methods for Differential Eqns.שיטות אנליטיות במיש.דיפ.196012
Projectפרויקט114229פיזיקה
Physics
Project T.' פרויקט ת114252
Laboratory 5 T.מעבדה 5 ת '114250
Laboratory 6 T.מעבדה 6 ת '114251
Computational Modelling In Biologyמודלים בביולוגיה136042ביולוגיה
Biology
Observing modeling and representing 2דיגום וייצוג 2205923ארכיטקטורה
Architecture and Town planning
Ecological principles in city andעקרונות אקולוגיים207041
Photocatalysisפוטוקטליזה127437כימיה
Chemistry
Chemistry in Drug Discoveryהכימיה בפיתוח התרופות128719
Organic Chemistry 3 Expandedכימיה אורגנית 3 מורחב127738
Machine learning in healthcareמערכות לומדות בתחום הבריאות336546הנדסה ביו-רפואית
Biomedical Engineering
Advanced Topics in Computer Science 5נושאים מתקדמים במדמ"ח 5236605מדעי המחשב
Computer Science
Computational Geometryגאומטריה חישובית236719
Introduction to data processing and representationמבוא לייצוג ועיבוד מידע236201
Advanced Topics in Computer Science 9נושאים מתקדמים במדמ"ח 9236609
Principles of managing uncertain dataעקרונות ניהול מידע חסר ודאות״236378
Seminar in Automata and formal languagesסמינר באוטומטים ושפות פורמליות236833
Politics of Identitiesפוליטיקה של זהויות324282לימודים הומניסטיים ואומנויות
Humanities and Arts
Philosophy of Time and Spaceפילוסופיה של זמן ומרחב326004

סמסטר אביב תשפ"ב – מידע

מועדי רישום סמסטר אביב תשפ"ב

*בתקופות הרישום הר"מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה, מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

 

** תקופת השינויים בתשלום- מתוך ידיעון הסמכה חשבונות סטודנטים  תשפ"ב:

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש"ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף

 

***תשומת ליבך לתקנות הנוגעות לרישום/ ביטול למקצועות:

קורסי חובה למתקבלי סמסטר אביב תשפ"ב, תקנת האנגלית , מקצועות העשרה (קורסי מל"ג)  ונבחרות ספורט

 

מועד התחלה שעת התחלה מועד  סיום שעת סיום  
06.01.22 9:00 בבוקר 20.01.22 15:00 אחה"צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים* (לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

25.01.22 9:00 בבוקר 27.01.22 15:00 אחה"צ המשך רישום לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
10.02.22 9:00 בבוקר 15.02.22 15:00 אחה"צ רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
21.02.22 9:00 בבוקר 24.02.22 15:00 אחה"צ רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

חשוב! בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום באותו היום

20.03.22 9:00 בבוקר 31.03.22 15:00 אחה"צ תקופת שינויים (לפי זימון אישי)
ניתן להירשם ליותר ממקצוע העשרה אחד
03.04.22 9:00 בבוקר 14.04.22 15:00 אחה"צ תקופת שינויים  (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט, בהם לא ניתן יותר לבצע שינויים 

24.04.22 9:00 בבוקר 28.04.22 15:00 אחה"צ תקופת שינויים בתשלום** (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט, בהם לא ניתן יותר לבצע שינויים 

 

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

שלום לכולם, לקראת רישום סמסטר אביב שמתחיל בתאריך 6.1.22 להלן טלפונים לבעיות שעלולות להתעורר.

ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל' 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.

שעות קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 11:00-13:00.

בנושא מערכת השעות: ניתן לפנות למדור הוראה – טלפונים: 077-8871343, 077-8871342, 077-8871323 או בדוא"ל ע"פ פרוט כאן.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד' – ניתן לפנות למוקד התמיכה – טלפון: 04-8295600 או לאתר בכתובת: http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד: ניתן לפנות ל-ממ"ט (מרכז מידע טכניוני) טלפונים: 04-8295555, 077-8875555.

סמסטר קיץ תשפ"ב – מידע

 

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים  31.07.2022 -15.09.2022

חשוב לעקוב אחר נהלי שכר לימוד קיץ. ניתן למצוא את העלות האישית בקישור שכר לימוד קיץ

 

תקופות הרישום למקצועות קיץ תשפ"ב:

מועד  רישום א' (תעריף מוזל) –  7.6.22  – 23.6.22 

מועדי רישום ב' (תעריף יקר)   – 28.7.22  – 4.8.22

*סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

 

הרישום פתוח במועדים הנ"ל – ללא מועד זימון אישי 

*************************************

מועדי בחינות סמסטר קיץ:

 

בחינות מועד א': תתקיימנה בין התאריכים  –  18.9.22– 24.10.22.

תאריכי בחינות מועד א' קיץ, יהיו זהים לתאריכי בחינות מועד ב' של אותם המקצועות מסמסטר אביב תשפ"ב.

 

בחינות מועד ב': מועדי הבחינות בתאום בין המרצה לסטודנטים.

*************************************

לימודי העשרה קיץ תשפ"ב – קורסי מל"ג 

פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשפ"ב

פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשפ"ב

*************************************

רשימת המקצועות הניתנים בקיץ תשפ"ב ניתן למצוא ב
Student Services ← חיפוש מקצועות הסמכה ← להוסיף שם או מספר קורס ← לסמן רק סמסטר קיץ תשפ"ב ←  ללחוץ על חפש

במידה והקורס ניתן בקיץ, ניתן לראות את היום והשעה שבו הוא ניתן.
במידה ולא ניתן בקיץ, לא יוצג מידע

summer example