הצטיינות בלימודים

שינוי בתקנה 3.1.4 בנושא הצטיינות בזמן הלימודים
טבלת ערוצים להצטיינות
טבלת ערוצים להצטיינות בסמסטר:
אביב תשע"ז
חורף תשע"ז
אביב תשע"ו
חורף תשע"ו
אביב תשע"ה
חורף תשע"ה
אביב תשע"ד
חורף תשע"ד
אביב תשע"ג
חורף תשע"ג
אביב תשע"ב
חורף תשע"ב
אביב תשע"א
חורף תשע"א
אביב תש"ע
חורף תש"ע
אביב תשס"ט
חורף תשס"ט
אביב תשס"ח
חורף תשס"ח
אביב תשס"ז
חורף תשס"ז
אביב תשס"ו
חורף תשס"ו