הודעות בנושא בחינות מועדי ב’ – אביב תשפ”ב

 

מועדי ב’ של סמסטר אביב תשפ”ב יתחילו ב- 18.9.22. המבחנים של המחלקה ללימודים הומניסטים ואומנויות יתחילו ב- 8.8.22.

להלן מספר עדכונים:

נוהל רישום למועד ב

ניתן להירשם למועד ב’ עד 5 ימי עבודה לפני המבחן. ההרשמה נעשית בקלות ובנוחות באתר ה-Students.

הרישום לכל בחינות מועדי ב’ כבר פתוח במערכת ואתם יכולים להירשם – נא שימו לב לתאריך סגירת הרישום.

במידה ונרשמתם והינכם מתכוונים לא להגיע נא לבטל את הרישום על מנת שנערך באופן מדויק ככל שניתן.

אין קנס על אי הגעה לבחינה של מועד ב’ אליה נרשמת.

 

לא נרשמתם בזמן?

 

למי שאיחרו להירשם למועד ב’ יש למלא “טופס רישום מאוחר”.

רישום למועד ב’ לאחר סגירת הרישום כרוכה בעלות של 80 ₪ שיגבו מהוראת הקבע, גם אם לא תגיעו לבחינה.

כדי לאפשר טיפול בבקשה, ניתן להגיש בקשה להבחנות במועד ב’ עד יום העבודה הקודם ליום הבחינה בשעה 13:00.

לא יטופלו בקשות שיוגשו לאחר המועד.

עבור כל מבחן יש למלא טופס נפרד ויגבה תשלום בנפרד.

 

איחולי הצלחה בבחינות,

מדור בחינות