הודעות בנושא בחינות מועדי א' – אביב תשפ"ב

לקראת בחינות מועדי א' אביב תשפ"ב המתחילים  ב- 26.06.2022  להלן מספר עדכונים:
איחולי בהצלחה בבחינות,
מדור בחינות