תכנית טכניון +

טכניון+ מרחיבים אופקים

 

תכנית חשיפה כלל טכניונית מאפשרות הכרה עם תחומי לימוד ומחקר מפקולטות אחרות, כמו גם מפגש עם סטודנטים מתחומים שונים.

  1. תכנית לכלכלה
  2. תכנית לתורת המשחקים
  3. תכנית לפינטק
  4. תכנית למנהיגות יזמית
  5. תכנית חשיפה בחינוך מתמטי, מדעי והנדסי
  6. תכנית לעיצוב למידה דיגיטאלית
  7. תכנית לתחום הערכה
  8. תכנית למנגנונים ביומלקולרים
  9. תכנית לביולוגיה של אוכלוסיות

 

תנאי הקבלה לתכנית: מצב אקדמי תקין, צברתם 36 נק”ז לפחות בממוצע 75 לפחות. את בקשת ההצטרפות יש להגיש בפקולטה המציעה את התכנית.