GRADUATION LOGO

טקס בוגרים ובוגרות מחזור צ"ג

 

בשעה טובה!

טקסי הענקת תארים לבוגרי ובוגרות מחזור צ"ג
יתקיימו השנה בשני מועדים:

יום רביעי 29.6.22 פקולטות: מכונות, חשמל, ביוטכנולוגיה, תעו"נ, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ארכיטקטורה, חומרים

יום חמישי 30.6.22 פקולטות: אזרחית, הנ.כימית, אוירונוטיקה, מתמטיקה,חינוך, מדעי המחשב, רפואה, ביו-רפואה

הטקס המרכזי יתקיים בכיכר שלום זילוני (רחבת לב הקמפוס)
קריית הטכניון, חיפה בשעה 18:30.

בתום הטקס הכללי תחולקנה התעודות לבוגרים בטקסים נפרדים לכל פקולטה, בהתאם להזמנות מהפקולטות.