הודעות בנושא בחינות – אביב תשפ"א

לקראת בחינות מועדי א המתחילות ב- 05.07.2021  להלן מספר עדכונים:

באיחולי בריאות שלמה,  ובהצלחה בבחינות,
מדור בחינות