הגבלת קבלת קהל באולמן

בעקבות הרחבת מגבלות תנועה והתקהלות, לא תתאפשר קבלת קהל במדור סטודנטים בבניין אולמן

בנושאים דחופים/רישום/תקלות – ניתן לפנות באמצעות צור קשר

 

לפניות ללימודי הסמכה בנושאים אקדמיים יש לפנות באמצעות טפסי בקשה ופניות סטודנטים

או בטלפון: 077-8875858

 

לפניות לחשבונות סטודנטים/קרן מלווה יש לפנות באמצעות צור קשר