כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ תש"ף

 

נהלי רישום – קיץ תש"ף

לימודי העשרה – קיץ

להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תש"ף

להלן פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תש"ף

 

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים: 12.8.2020 עד 16.9.2020 (ראה קישור לנוהל )

      1. תקופות רישום  א' (מוזלת) 05.07.2020 28.06.2020
* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

      2. תקופת רישום  ב'  6.8.2020  +   9.8.2020    
* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

וכן בתחילת הסמסטר בתאריכים: 12.8 + 13.8 (בלבד).

     3. רישום וביטול למקצועות יבוצעו רק בתאריכים המוזכרים לעיל – הרישום הוא חופשי (לא לפי זימון אישי).

* ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

מקצועות החינוך הגופני המוצעים בסמסטר קיץ תש"ף מופיעים תחת מספר מקצוע 394901. לידיעתכם

 

 

בקשה להקלה בשכ"ל בסמסטר קיץ תש"ף

לסטודנטים המשרתים במילואים

 

סטודנט ששרת במילואים בתקופה     1.8.2019 ועד 31.7.2020

 

מ- 22 יום ומעלה זכאי לפטור משכ"ל של קורס אחד.

מ-30 יום ומעלה זכאי לפטור של שני קורסים.

 

את הבקשה לפטור מתשלום שכ"ל יש למלא באתר לימודי הסמכה, לאחר הרישום במועד א' ובצרוף אישורי מילואים.

בקשה להקלה בשכ"ל בסמסטר קיץ תש"ף לסטודנטים המשרתים במילואים

*הערה:- חישוב סכום הזכאות יעשה לפי התעריף המוזל –

  מועד רישום א' –  5.7.2020 – 28.6.2020