מבחנים

מבחני מועד א' סמסטר אביב תש"פ


תאריכי המבחנים של מועדי א' מפורסמים ב-
UGPORTAL.


המבחנים ירווחו גם בהושבה בכיתות וגם יימשכו  עד לשעות הערב בתקופת מועדי א' -עקב הגבלות התו הסגול.


במידה ויחולו שינויים בהנחיות משרד הבריאות בשבועיים הקרובים ועקב כך ניאלץ לבצע שינויים בבחינות, ניידע אתכם לכל המאוחר ב15.6.2020.

תאריכים חדשים למבחנים של מועדי ב' מסמסטר חורף תש"פ (שבוטלו עקב סגר הקורונה)


המבחנים יתקיימו בין התאריכים 18.8.2020 עד 28.8.2020 ויפורסמו בשבוע הבא ולא יאוחר מ-8.6.2020.

המבחנים יתקיימו על פי הנחיות משרד הבריאות באותה עת.

בברכת הצלחה בבחינות,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי, לימודי הסמכה