מועדי רישום סמסטר חורף תשפ"א

מועדי רישום סמסטר חורף תשפ"א

 מועדי רישום באינטרנט:

 

תאריך התחלה שעת

 התחלה

תאריך

סיום

שעת

 סיום

 
14.7.20

 

 

9:00

בבוקר

 

 

28.7.20

 

15:00

אחה"צ

 

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

12.8.20  

9:00

בבוקר

 

 

18.8.20

 

15:00

אחה"צ

 

המשך רישום לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

23.9.20

 

 

 

9:00

בבוקר

 

13.10.20

 

 

 

15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
 

15.10.20

 

 

 

9:00

בבוקר

 

18.10.20

 

15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

 

21.10.20

 

9:00

בבוקר

 

 

4.11.20

 

15:00

אחה"צ

תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

 

 

5.11.20

 

9:00

בבוקר

 

 

7.12.20

 

15:00

אחה"צ

תקופת שינויים בתשלום

(חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט