אישור סטודנט לסמסטר אביב תש"ף

לסטודנטים שלום,

בימים אלו נשלחים אישורי סטודנט מעודכנים לסמסטר אביב תש"ף (נכון ליום 30.03.2020)

 

אישור סטודנט לסמסטר אביב תש"ף, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4

החל מיום ה 18.03.2020-19.04.2020 – יפעל הטכניון במתכונת חירום ולכן בניין אולמן יהיה סגור ולא תהיה בו קבלת קהל.

לקבלת חתימה יש להגיע למזכירות לימודי הסמכה בבניין אולמן.

** הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

  • רישום למקצועות
  • תשלום שכ"ל
  • כתובת דוא"ל תקינה

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה