יום הכוון – אביב תש"ף – לא יתקיים במתכונת המתוכננת מראש.

 

 

יום הכוון – אביב תש"ף לא יתקיים במתכונת המתוכננת מראש.

הנחיות יפורסמו בהמשך.