סיווג מתמטיקה – 22/10/2019

סיווג מתמטיקה

להרשמה 

בחינת סיווג מתמטיקה תתקיים ביום ג' 22/10/2019–

בשעה 13:00

 בבניין אולמן

 חדר: 303

חדר 303 – כיתת הארכת זמן

 

הישיבה בכיתות על פי רשימות.