Studens in the Technion

כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ תשע"ט

 

 

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים: 28.7.19-12.9.19

      1. תקופות רישום  א' (מוזלת) 3.6.19-17.6.19
* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

      2. תקופת רישום  ב'  25.7.19-1.8.19   
* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

     3. רישום וביטול למקצועות יבוצעו רק בתאריכים המוזכרים לעיל – הרישום הוא חופשי (לא לפי זימון אישי).

 

** ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

זכאות להקלה בשכ"ל בסמסטר קיץ תשע"ט

לסטודנטים המשרתים במילואים

סטודנט ששרת במילואים בתקופה 1.8.2018 ועד 31.7.2019:-

 

מ- 22 יום ומעלה זכאי לפטור משכ"ל של קורס אחד.

מ-30 יום ומעלה זכאי לפטור של שני קורסים.

 

את הבקשה  לפטור מתשלום שכ"ל יש להגיש לגב' שורץ שולי במזכירות לימודי הסמכה לאחר הרישום במועד א' ובליווי אישורי מילואים.

בקשה להקלה בתשלום שכ"ל קיץ תשע"ט בגין שרות מילואים

 

*הערה:- חישוב סכום הזכאות יעשה לפי התעריף המוזל –

  מועד רישום א' –  17.6.2019 – 3.6.2019