מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 23.10.2019
מתמטיקה

 

28.05.2019

22.10.2019

בשעה – 13:00
בבניין אולמן
חדרים: 705,708,804,706
חדר 801 – כיתת הארכת זמן 
הישיבה לפי רשימות.
פיזיקה

 

27.06.2019 

05.09.2019

23.01.2020

 

 מכניקה– שעה 13:30

 חשמל–  שעה 16:30