מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 15.3.2019 

23.10.2019

 
מתמטיקה

 

14.3.2019  

28.05.2019

22.10.2019

 
פיזיקה

 

27.06.2019 

05.09.2019

23.01.2020

 

 מכניקה– שעה 13:30

 חשמל–  שעה 16:30