אישור סטודנט לסמסטר אביב תשע"ט

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר אביב תשע"ט, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  בתאריך ה 10.03.2019.

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה