אישור סטודנט לסמסטר אביב תשע"ט

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר אביב תשע"ט, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  מתאריך ה 10.03.2019.

הציונים מתעדכנים מידי יום ביומו וניתן להוציא אישור בכל עת מהציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה