אישור סטודנט לסמסטר חורף תשע"ט

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר חורף תשע"ט, יישלח במייל ויהיה ניתן להפקה בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  בתאריך ה 14.10.2018.

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה