מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

כימיה 15.10.2018 בשעה 13:00

בבניין אולמן

 חדרים: 604

חדר 603 – כיתת הארכת זמן

הישיבה עפ"י רשימות שיפורסמו על דלת הכיתות.

מתמטיקה

 

 

17.10.2018 – חובה בשעה 13:00

בבניין אולמן

 חדרים: 501,503

חדר 502 – כיתת הארכת זמן

 18.10.2018 – רשות בשעה 17:00

בבניין אולמן

 חדרים: 501,503, 504, 505, 601, 605, 606, 701, 704, 705

חדרים  603+604 – כיתות הארכת זמן

הישיבה עפ"י רשימות שיפורסמו על דלת הכיתות.

פיזיקה

 

24.1.2019 

מכניקה בשעה 13:30

חשמל בשעה 16:30