למימוש זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

סטודנטים ששרתו במילואים במהלך סמסטר אביב  תשע"ח:-

15 ימים בין התאריכים:-                                                     1.7.2018 – 20.3.2018                                                           

10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר –     1.7.2018 – 3.6.2018 
10 ימים ברצף בתקופת בחינות

זכאות להקלות כמפורט באתר לשכת דיקן הסטודנטים (כאן).

 

זיכוי אקדמי עבור ימי מילואים/ פעילות התנדבותית

סטודנטים שישתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה בהיקף שעתיים שבועיות (ללא תמורה) במהלך סמסטר אביב  תשע"ח (נא לפנות לרכז חברתי באגודת הסטודנטים) או סטודנטים ששרתו במילואים במהלך הסמסטר:-

15 ימים בין התאריכים:-                                                     1.7.2018 – 20.3.2017                                   

21 ימים במהלך שנה אקדמית                                             1.7.2018 – 22.10.2018                                 

בקשה לאישור שרות מילואים אביב תשעח ניתן להוריד ולמוסרו בלשכת דיקן הסטודנטים בליווי אישורים מתאימים.

 

 

                                                                                                              בברכה,

                                                                                                             שולי שורץ