אישור סטודנט סמסטר אביב תשפ"ב 02/2021-2022

ניתן להזמין אישור סטודנט לסמסטר אביב תשפ"ב (02/2021) החל מ 08/03/2022 דרך הקישור אישורים ותדפיסים במערכת Students Services

הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

  • רישום למקצועות לסמסטר הנתון
  • תשלום שכר לימוד
  • כתובת דוא"ל תקינה בחשבון הטכניוני