אישור סטודנט סמסטר חורף תשפ"ב 01/2021

ניתן להזמין אישור סטודנט לסמסטר חורף תשפ"ב (01/2021) החל מ 13/10/2021 דרך הקישור אישורים ותדפיסים במערכת Students Services

הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

  • רישום למקצועות לסמסטר הנתון
  • תשלום שכר לימוד
  • כתובת דוא"ל תקינה בחשבון הטכניוני