אישורי סטודנט סמסטר אביב תשפ”ב 02/2021-2022 וקיץ תשפ”ב 03/2021-2022

ניתן להזמין אישורי סטודנט לסמסטר אביב תשפ”ב (02/2021) וקיץ תשפ”ב (03/2021) דרך הקישור אישורים ותדפיסים במערכת Students Services

הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

  • רישום למקצועות לסמסטר הנתון
  • תשלום שכר לימוד
  • כתובת דוא”ל תקינה בחשבון הטכניוני