הודעה לסטודנטים חדשים

הודעה לסטודנטים חדשים:

הנכם מתבקשים לקרוא את כל החומר המיועד לסטודנטים חדשים (כפתור אדום).

ניתן  לחתום על נהלי הטכניון (כפתור ירוק) ולהירשם למקצועות החל מ 13.9.17 בשעה 09:00 בבוקר ועד 26.9.17 בשעה 15:00 (באמצעות קוד סודי בן 8 ספרות שנשלח בהודעת sms לטלפון הנייד).

 

בהצלחה☺