שאלות נפוצות

בנושאים טכניים  הבאים יש לפנות למוקד תמיכה הטכניוני  04-8295600  

 • בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים להוציא UG
 • האתר לא מגיב
 • הדף לא נפתח
 • הרישום סגור (אך לא במכוון) למרות שזמן הרישום היגיע
 • בעיות בהפעלת מסכי הרישום
 • לא הוגשו בקשות רישום
 • הודעה שהסטודנט כבר רשום למקצוע – אך במערכת האישית המקצוע לא קיים
 • פתיחת חשבון מחשב
 • כניסה למודל
 • המקצוע לא מופיע במערכת האישית – כן מופיע במודל
 • המקצוע מופיע במערכת האישית – לא מופיע במודל
 • כניסה לאתרי טכניון שונים

בנושאים מערכת השעות יש לפנות למזכירות הפקולטה אליה שייך המקצוע:

 • אין מקום במקצוע/בקבוצה
 • מקצוע לא קיים
 • הקבוצה סגורה במכוון
 • אינך רשאי להירשם
 • לאיזה מקצועות ניתן להירשם חוץ ממקצועות החובה (סמסטר א) – יש לפנות לפקולטה אליה התקבל הסטודנט
 • אין שמות מרצים/מתרגלים
 • האם יש תרגיל לפני הרצאה? (הכוונה לשבוע הראשון של תחילת הסמסטר)

בנושאים נוספים יש לפנות למדור סטודנטים 04-8295858

 • לא קיבלתי קוד סודי (חדשים)
 • הקוד הסודי לא עובד
 • התקבלתי למסלול מסויים ורוצה לעבור למסלול אחר אבל ישנם מקצועות שסגורים בפני
 • לא נפתח לי סמסטר לרישום
 • מה הן תוצאות הסיווג שלי
 • אילו זיכויים בנקודות קבלתי על סמך לימודים קודמים
 • עברת מקסימום נקודות לסמסטר (לסטודנטים ותיקים)
 • בחינות סיווג – מתמטיקה/כימיה/פיסיקה – מקצועות מתוקשבים