מידע על רישום למקצועות

להלן מידע על רישום למקצועות בסמסטרים :

*סמסטרים קודמים בתחתית העמוד

 

מועדי רישום סמסטר חורף תשפ”ג

* בתקופות הרישום הר”מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה, מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

 

** תקופת השינויים בתשלום- מתוך ידיעון הסמכה חשבונות סטודנטים  תשפ”ב:

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף

 

*** תשומת ליבך לתקנות הנוגעות לרישום וביטול למקצועות:

אנא שימו לב למועדי המבחנים בעת ההרשמה למקצועות.
באחריות הסטודנט/ית לבדוק את תאריכי המבחנים במקצועות המבוקשים.
אין להרשם למקצועות שהמבחנים שלהם מתקיימים באותו יום.
אם נרשמת למקצועות שבהם מועדי המבחנים חופפים הדבר יחשב כוויתור על הזכות להבחן בשני מועדים בקורסים החופפים.

קורסי חובה למתקבלי סמסטר חורף תשפ”ג, תקנת וקורסים בשפה האנגלית, מקצועות העשרה – קורסי מל”ג ונבחרות ספורט.

 

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום שעת סיום
7.7.22 9:00 בבוקר 21.7.22 15:00 אחה”צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים *

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע העשרה אחד בלבד

11.8.22 9:00 בבוקר 17.8.22 15:00 אחה”צ המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

18.9.22 9:00 בבוקר 22.9.22 15:00 אחה”צ רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)
18.10.22 9:00 בבוקר 20.10.22 15:00 אחה”צ רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)

(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)

24.10.22 9:00 בבוקר 6.11.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע העשרה  אחד

7.11.22 9:00 בבוקר 13.11.22 15:00 אחה”צ תקופת שינויים בתשלום **(חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, העשרה  וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

שלום לכולם, לקראת רישום סמסטר חורף שמתחיל בתאריך 7.7.22 להלן טלפונים לבעיות שעלולות להתעורר.

ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל’ 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.

שעות קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-13:00.

בנושא מערכת השעות: ניתן לפנות למדור הוראה – טלפונים: 077-8871343, 077-8871342, 077-8871323 או בדוא”ל ע”פ פרוט כאן.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד’ – ניתן לפנות למוקד התמיכה – טלפון: 04-8295600 או לאתר בכתובת: http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד: ניתן לפנות ל-ממ”ט (מרכז מידע טכניוני) טלפונים: 04-8295555, 077-8875555.

 

קיץ תשפ”ב

אביב תשפ”ב

חורף תשפ”ב