מידע על מבחני השלמה (סיווג) בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ב"רגל ימין", הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים להיבחן במבחן סיווג טרם או בשנה הראשונה ללימודיהם.ניתן לראות את נתוני הסיווג האישיים של סטודנטים חדשים בקישור להלן:
נתוני סיווג לסטודנטים חדשים

לידיעתך:  הבחינות תתקיימנה בצורה פרונטאלית

 

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים: צור קשר או בטלפון: 04-8295858

להלן תאריכי סיווג קרובים

 

מקצוע תאריך הבחינה פתיחת רישום סגירת רישום תאריך אחרון לביטול הרישום
מתמטיקה 27.01.2022
24.03.2022
24.06.2022
07.12.2021
06.02.2022
08.05.2022
06.01.2022
03.03.2022
04.06.2022
09.01.2022
06.03.2022
07.06.2022
כימיה 20.10.2022 01.09.2022 28.09.2022 01.10.2022
פיזיקה 13.01.2022
16.06.2022
15.09.2022
01.12.2021
01.05.2022
01.08.2022
 28.12.2021
31.05.2022
31.08.2022
01.01.2022
04.06.2022
03.09.2022