מידע על מבחני השלמה (סיווג) בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ב”רגל ימין”, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים להיבחן במבחן סיווג טרם או בשנה הראשונה ללימודיהם.ניתן לראות את נתוני הסיווג האישיים של סטודנטים חדשים באזור האישי 

לידיעתך:  הבחינות תתקיימנה בצורה פרונטאלית

 

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים: צור קשר או בטלפון: 04-8295858

להלן תאריכי סיווג קרובים

 

מקצוע תאריך הבחינה פתיחת רישום סגירת רישום תאריך אחרון לביטול הרישום
מתמטיקה 19/01/2023

23/03/2023

22/06/2023

01/12/2022

05/02/2023

06/05/2023

31/12/2022

02/03/2023

02/06/2023

03/01/2023

05/03/2023

05/06/2023

כימיה 20/10/2022

19/10/2023

01/09/2022

31/08/2023

28/09/2022

27/09/2023

01/10/2022

30/09/2023

פיזיקה 15/09/2022

12/01/2023

15/06/2023

07/09/2023

01/08/2022

27/11/2022

30/04/2023

25/07/2023

31/08/2022

28/12/2022

30/05/2023

25/08/2023

03/09/2022

31/12/2022

03/06/2023

27/08/2023