קבלת התאמות

דף מידע בנוגע להגשת בקשות לקבלת התאמות היבחנות על רקע מוגבלות פיזית, נפשית, חושית, או אוטיזם על פי תקנות הנגישות בהשכלה הגבוהה

מעודכן לאוגוסט 2022

 • בטכניון אחראית לקביעת התאמות ללימודים, הגב’ סיגל בלום. ניתן לקבוע פגישה דרך מזכירות המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים במספר – 077-8874112 מייל counsel@technion.ac.il
 • ניתן לקבל סיוע במילוי הטופס אצל היועצים במרכז הייעוץ והתמיכה בסטודנטים

לסטודנטים/ות שלום רב,

דף מידע זה מיועד לסטודנטים עם מוגבלות, המבקשים לקבל התאמות על רקע מגבלתם. להלן ההגדרה על פי סעיף 5 החוק:

אדם עם מוגבלות: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

 

הליך הפניה

 1. סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמת נגישות אישית מתבקש/ת למלא טופס בקשה (ראו באתר) הכולל חוות דעת עדכנית מהחודשיים האחרונים, של רופא מומחה בתחום. אם העילה לפנייה היא מגבלה קבועה ניתן להעביר חוות דעת קודמת המציינת זאת. לא יתקבלו מסמכים של רופא משפחה.
 2. לאחר מילוי טופס הבקשה יש לתאם ראיון מקדים ופגישת ייעוץ עם גב’ סיגל בלום, האחראית לקביעת התאמות. יש להביא לפגישה את כל הטפסים הרלוונטיים. את הטפסים יש להגיש לאחראית לקביעת התאמות עד אמצע חודש נובמבר עבור מבחני סמסטר חורף ואמצע חודש אפריל עבור מבחני סמסטר אביב. טיפול בבקשה מותנה בהגשת הטפסים במועד שנקבע. המועדים הנקובים בסעיף זה נקבעו בשים לב לפרק הזמן הדרוש לסטודנט/ית על מנת למצות את זכויותיו/ה, ועל מנת לאפשר לטכניון להיערך מספיק זמן מראש על מנת לספק את ההתאמות הנדרשות. הטכניון אינו יכול להתחייב כי בקשות שיתקבלו לאחר המועדים האמורים ידונו עבור הסמסטר המבוקש, וייתכן כי הן ידונו עבור הסמסטר העוקב.
 3. ההחלטה לקביעת התאמות תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה על-ידי האחראית לקביעת התאמות. התאמה בלימודים יכולה להיות קבועה לתואר או קצובה בזמן או מיועדת לקורס.
 4. התאמה תינתן כך שלא תיפגע מהות שירותי ההשכלה הגבוהה שנותן הטכניון.
 5. סטודנט/ית רשאי/ת לבקש אישור כניסה למרכז הנגישות הממוקם בקומה 3 בבניין אולמן ומשמש כתובת לטיפול בבעיות נגישות, לרבות נגישות פיזית. הסיוע במרכז הנגישות ניתן על ידי בעלי מקצוע בתחום להם ידע וניסיון מתאימים.

להלן חלק משירותי מרכז התמיכה:

  • סיוע בהגשת בקשה לקבלת התאמות ובמילוי הטפסים הנדרשים.
  • סיוע במימוש ההתאמות שאושרו בהתאם לנוהל.
  • מתן אמצעי עזר ושירותי עזר הנדרשים לסטודנט/ית לשם למידה.
  • ייעוץ ותמיכה לימודית.
 1. הגשת ערר על קביעת ההתאמות בפניי ועדת ערר:
  • סטודנט/ית שלא נמצא/ה זכאי/ת להתאמות רשאי/ת להגיש בקשת ערעור בתוך 15 ימים מיום שנודע לו/ה על ההחלטה. את הבקשה יש להגיש בכתב ליועצת הנגישות.
  • סטודנט/ית המעוניין/ת להופיע לפני ועדת הערר יגישו בקשה בכתב ויופיעו לפניה במועד ובמקום שתקבע הועדה. סטודנט/ית רשאי/ת לבוא לדיון בערר עם אדם מטעמו.
  • החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת בכתב ותינתן לסטודנט/ית לא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת בקשת הערר.
  • החלטת ועדת הערר היא סופית.