עזרה

 בקשות ופניות
         צור קשר הסמכה
לשאלות ופניות בנושאים כללים בלבד

מילוי טופס פנייה

צוות לימודי הסמכה באולמן

מדורים, תפקידים ופרטי התקשרות

תקלות טכניות הזדהות טכניונית

מערכת upgrade/ campus

צוות רכזות הסמכה / הוראה בפקולטות

פרטי התקשרות בפקולטות

תקלות טכניות UG

 

מערכת UG 

בקשות בנושאים אקדמיים ניתן להפנות דרך

טפסי בקשה ופניות סטודנטים

איתור קוד אישי למערכת UG
עריכה וקבלת סיסמה למערכת הupgrade / campus