צוות לימודי הסמכה

 

שעות קבלה מדור סטודנטים: 13:00 – 11:00

למספרי טלפון במדורי לימודי הסמכה נא לחייג: 077-887-xxxx

בנושאים: אקדמיים, שכר לימוד, ערעור על החלטות וקבלת מידע ניתן לפנות באמצעות טפסי בקשה ופניות סטודנטים או באמצעות צור קשר.

 

תפקידשםתחומי אחריותטלפון פנימידוא"ל
דיקןפרופ' חאיק חוסאםugdean@technion.ac.il
מזכירה אקדמיתנתיב-רונן אפרת3001ugacadsec@technion.ac.il
עוזרת לענייני מינהלשוורץ ראומה2667reuma@technion.ac.il
מזכירת דיקןשרון דנה3825shdana@technion.ac.il
מדור מועמדים והערכהכהן אסתיראש מדור מועמדים והערכה3306ugregister@technion.ac.il
ובר עליזהיועצת למועמדים עם רקע אקדמי ובגרויות זרות3306veber@technion.ac.il
אשל גור ענתיועצת למתעניינים ומועמדים לתואר ראשון2529anateg@technion.ac.il
סואעד תמאדוריועצת למתעניינים ומועמדים לתואר ראשון3306tamadur.s@technion.ac.il
ענת לונדנררכזת פרוייקטי בתי ספר2269anatl@technion.ac.il
שולוביץ מינהאחראית על אתר רישום וקבלה3092mina@technion.ac.il
מיכאלי עיריתשירות וטיפול במועמדים בין-לאומיים: תכנית ה-BSc באנגלית ולתכניות הקיץ, אתר הרישום של המרכז הבינלאומי1768
בשעות הצהריים
admissions@int.technion.ac.il
עמואל אסתרמזכירת מדור מועמדים והערכה5828eeti@technion.ac.il
מדור סטודנטיםניסימוב תמרראש מדור
טיפול בפקולטות: רפואה, תעשייה וניהול, כלכלה וניהול
5858
שלוחה 1
ugstudents@technion.ac.il
מסנקו בוסקלה לנהטיפול בפקולטות: הנ. אזרחית, אווירונוטיקה וחלל, הנ. חומרים, ביולוגיה5858
שלוחה 2
 mbuoskela@technion.ac.il
התאמות הורים ומילואים, אפיק מעברafikmaavar@technion.ac.il
טובל אהובהטיפול בפקולטות: ארכיטקטורה, הנ. מכונות, מתמטיקה, הנ. מזון, פיזיקה5858
שלוחה 3
ahuvat@technion.ac.il
ישראל-שושן מיכלטיפול בפקולטות: חינוך למדעים וטכנולוגיה, מדעי המחשב, כימיה, ביו-רפואית, תכנית המצויינים5858
שלוחה 4
michalis@technion.ac.il
חרמון חגיתטיפול בפקולטות: הנ. חשמל, הנד. כימית, חילופי סטודנטים, בית הדין המשמעתי5858
שלוחה 5
hagith@technion.ac.il
כץ טליאישורים מודפסים,
הארכת זמן והקלות
5858
שלוחה 6
ctaly@technion.ac.il
גרבניוק מרינהרכזת מנהלית1985marinag@technion.ac.il
בקרת תהליכים ומידעוקשטיין אוריתראש מדור
תזמון, תפעול, בקרה תהליכים אקדמיים לפי לוח השנה
5858
שלוחה 7
oritv@technion.ac.il
מדור הוראהברגר נאוהראש מדור
טיפול בפתיחת מקצועות, הוראה ולוח שנה אקדמי
1343bnava@technion.ac.il
אשרפוב לינהשיבוץ הוראה סדירה, תכנון מערכת שעות,  תכניות  לימוד1342linaa@technion.ac.il
דוחי רחמהטיפול בנושא חדרים בקמפוס, הפקת דוחות1323ughoraah@technion.ac.il
מדור בחינותארזואן לימורראש מדור
טיפול ותכנון בחינות
טיפול במערכת המבחנים מול הפקולטות. תמיכה בבחינות מקוונות
3003limorar@technion.ac.il
מנשה אורטלשיבוץ וטיפול בחינות  חדרים ומערך ההשגחה5965ortal.menash@technion.ac.il
מלכה דינהטיפול בבחינות פרונטליות, השגחה, צילום ושכפול בחינות.3002dinam@technion.ac.il
בית הדין המשמעתי לסטודנטיםחרמון חגיתמזכירת תובעת בבית דין משמעתי5858
שלוחה 5
sec.conduct@technion.ac.il
אוטמזגין שלימזכירת בית הדין המשמעתיsec.students.discipline@technion.ac.il
תיעוד ממוחשבמלכה ראובןראש יחידת
תיעוד ממוחשב
1710reuvenm@technion.ac.il
הוכשטט אילןתיעוד ממוחשב1711hilan@technuon.ac.il
בניין ואחזקהבן נחום תומראחראי בניין2881ben.tomer@technion.ac.il
לטושין אינהע. אחראי בניין
אחריות על תשתיות פיזיות, חדרי הוראה ורכש
2881innal@technion.ac.il
מחשוב ומערכות מידעאנדרושצ'נקו סטסמהנדס יחידה
תשתיות ומערכות מידע
2532ugit@technion.ac.il