מקצועות שלא יפתחו

 

להלן פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשפ”ב

נכון לתאריך 28.6.22

 

114030 – מעבדה לפיסיקה 2 מח’

205662 – נושאים מיוחדים בארכיטקטורה

205819- סדנאות מדיה 1ג’

 

 

הערה:  סטודנטים שהיו רשומים למקצועות הנ”ל, בוטלו מהמערכת ללא חיוב

ריכוז מקצועות קיץ ניתן לראות באתר ע”י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  “הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר” ולוחצים על כפתור “חפש”

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

יש ללחוץ על כפתור מידע אישי=>שכ”ל קיץ