מקצועות שיפתחו

 

להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשפ”ב

נכון לתאריך 28.6.22

 

014005 – מעבדה הנדסית

014104 – תורת החוזק 1

014211 – מכניקת זורמים

014709 – מעבדת דרכים

014710 – מיסעות גמישות

014831 – מחנה גיאודזיה בקדסטר

014863 – מחנה מדידות 1

014864 – מחנה מדידות 2

044148 – גלים ומערכות מפולגות

044157 – מעבדה בהנדסת חשמל 1א

044158 – מעבדה בהנדסת חשמל 1ב

044159 – מעבדה בהנדסת חשמל 2

044166 – מעבדה בהנדסת חשמל 3

044167 – פרויקט א’

044169 – פרויקט ב’

044170 – פרויקט מיוחד

044174 – מעבדה בהנדסת חשמל 4

044185 – נושא מיוחד למצטיינים

044252 – מערכות ספרתיות ומבנה המחשב

046210 – מעבדה במערכות הפעלה

084154 – שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית

094224 – מבנה נתונים ואלגוריתמים

094423 – מבוא לסטטיסטיקה

094424 – סטטיסטיקה 1

094591 – מבוא לכלכלה

104031 – חשבון אינפיניטסימלי 1מ

104034 – מבוא להסתברות ח’

104131 – משוואות דיפרנציאליות רגילות ח

104134 – אלגברה מודרנית ח

104165 – פונקציות ממשיות

104221 – פונקציות מרוכבות והתמרות אינטגרליות

104223 – מד”ח וטורי פורייה

106170 – אלגברה הומולוגית

114021 – מעבדה לפיסיקה 2מ

114032 – מעבדה לפיסיקה 1 ח’

114035 – מעבדה לפיסיקה 3- גלים

114037 – מעבדה לפיסיקה 4מח’

114051 – פיסיקה 1

114052 – פיסיקה 2

114054 – פיסיקה 3

114071 – פיסיקה 1מ

114075 – פיסיקה 2ממ

114077 – פיסיקה 1ל

114078 – פיסיקה 2ל

114081 – מעבדה לפיסיקה 1

114082 – מעבדה לפיסיקה 2

114250 – מעבדה לפיסיקה 5ת

114251 – מעבדה לפיסיקה 6ת

124212 – מעבדה בכימיה אנליטית 1 מורחב

124214 – מעבדה בכימיה אנליטית 2 מורחב

134020 – גנטיקה כללית

134058 – ביולוגיה 1

234114 – מבוא למדעי המחשב מ’

234117 – מבוא למדעי המחשב ח’

234128 – מבוא למחשב שפת פיתון

234141 – קומבינטוריקה למדעי המחשב

236332 – האינטרנט של הדברים

236333 – פרויקט באינטרנט של הדברים

314009 – מעבדה בחומרים הנדסיים ח’

324033 – אנגלית למתקדמים ב’

324298 – מן התנ”ך ועד המשפט הישראלי החדשני –  מקצוע מל”ג

324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע- מקצוע מל”ג

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי-מקצוע מל”ג

324461 – מודרניזם בתיאטרון- מקצוע מל”ג

324462 – ברלין בקולנוע-מקצוע מל”ג

324524 – התיאטרון הקלאסי # מיתוס מקבל גוף-מקצוע מל”ג

324567 – סדנת צילום # שפה וכלים

324697 – עקרונות מעשיים לעיבוד תמונה

324986 – מודיעין וביטחון לאומי-מקצוע מל”ג

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי- מקצוע מל”ג

335002 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 2

335003 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 3

394900 – חוגי-ספורט

  

 

ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע”י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  “הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר” ולוחצים על כפתור “חפש”

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

יש להקיש על כפתור  מידע אישי=>שכ”ל קיץ