מילואים

דקורטיבי

מזכירות לימודי הסמכה מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' שולי שורץ,
טלפון: 0778871324, מזכירות לימודי הסמכה, בניין אולמן, קומה 4.
קבלת קהל בימים:
א'-ד' 11.00-13.00
יום ה' 09.30-10.30

  • ייעוץ אישי
  • ליווי והדרכה שוטפים
  • מידע ומתן אישורים בנושא זכאות לקורסי קיץ חינם
  • קבלת אישור לצילומי הרצאות – לאחר השרות, ביחידה לסיוע
  • קבלת נט-סטיקים – לפני השרות במשרדי אס"ט.
  • הפנייה לשיעורי עזר

הנחיות למימוש זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

סטודנטים ששרתו במילואים במהלך סמסטר אביב תשע"ט:-

15 ימים בין התאריכים:-     27.6.2019 – 17.3.2019
 10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר – 10 ימים ברצף בתקופת בחינות 27.6.2019 – 30.5.2019

                                         
זכאות להקלות כמפורט באתר לימודי הסמכה.

זיכוי אקדמי עבור ימי מילואים

סטודנטים אשר שרתו במילואים 14 יום ומעלה בשנה אקדמית –

 21.10.2018 ועד 27.6.2019, זכאים ל- 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

 טופס בקשה לאישור שרות מילואים ניתן להגיש באופן מקוון בליווי אישורים מתאימים.

רק לאחר שקיבלת תשובה במייל לאישור שירות מילואים, תוכל לפנות בבקשת סטודנט ללימודי הסמכה, לצורך מימוש הזכאות.

זכאות להקלה בשכ"ל בסמסטר קיץ תשע"ט

לסטודנטים המשרתים במילואים

סטודנט ששרת במילואים בתקופה 1.8.2018 ועד 31.7.2019:-

 

מ- 22 יום ומעלה זכאי לפטור משכ"ל של קורס אחד.

מ-30 יום ומעלה זכאי לפטור של שני קורסים.

 

את הבקשה  לפטור מתשלום שכ"ל יש להגיש לגב' שורץ שולי במזכירות לימודי הסמכה לאחר הרישום במועד א' ובליווי אישורי מילואים.

בקשה להקלה בתשלום שכ"ל קיץ תשע"ט בגין שרות מילואים

 

*הערה:- חישוב סכום הזכאות יעשה לפי התעריף המוזל –

  מועד רישום א' –  17.6.2019 – 3.6.2019

מידע

טפסים