מילואים

דקורטיבי

מזכירות לימודי הסמכה מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' לנה מסנקו,

ייעוץ אישי

  • ליווי והדרכה שוטפים
  • מידע ומתן אישורים בנושא זכאות לקורסי קיץ חינם
  • קבלת אישור לצילומי הרצאות – לאחר השרות, ביחידה לסיוע
  • קבלת נט-סטיקים – לפני השרות במשרדי אס"ט.
  • הפנייה לשיעורי עזר

מימוש זכויות סטודנטים שהיו במילואים בתקופה שבין 1.8.2020 עד 31.7.2021:

 

1. נקודות זיכוי אקדמי עבור ימי מילואים

סטודנטים אשר שרתו במילואים 14 יום ומעלה בשנה אקדמית –

1.7.2021 – 21.10.2020   זכאים ל- 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

להגשת בקשת סטודנט מילואים – נקודות זיכוי על פעילות חברתית

 

 2. הארכת זמן 

סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במהלך סמסטר אביב תשפ"א במועדים להלן, יקבל תוספת זמן של 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה.

14 ימים בין התאריכים: 21.03.2021– 01.07.2021
או 10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר 06.06.2021– 05.07.2021
או 10 ימים ברצף בתקופת בחינות 05.07.2021-21.10.2021

מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות- לא צריך למלא בקשה זו.

חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן.

להגשת בקשת סטודנט מילואים- הארכת זמן

 

3. מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים

סטודנט זכאי לא לגשת לבחינה בתקופת הבחינות בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים / ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות בהם)
  • שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה
  • שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות
  • שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

להגשת בקשה מועד בחינות מיוחד על סמך מילואיםהבקשה למועד מיוחד תפתח ב 01/10 ומועד אחרון להגשה 7/11. ראה פרטים בתקנה 2.4 2.5  – עדכון חדש

 

4. הקלה בתשלום שכר לימוד לקורס בסמסטר קיץ תשפא

סטודנט ששרת יותר 22 יום ומעלה במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של מקצוע אחד בסמסטר קיץ.

סטודנט ששרת יותר 30 יום ומעלה במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של 2 מקצועות בסמסטר קיץ.

(מומלץ להירשם בתקופה א')

הפטור יחושב לפי התעריף המוזל של תקופה א'. ההפרשים לנרשמים במועד ב', יחולו על הסטודנט. מקרה של ביטול מקצוע/ות, יחולו על הסטודנט הכללים המפורטים בסעיף 5 .הפטור לא יחול על קנסות בגין ביטול מקצוע.

להגשת בקשת סטודנט מילואים – בקשה להקלה בתשלום שכ"ל קיץ תשפ"א  –

 

מידע נוסף