מילואים

דקורטיבי

מזכירות לימודי הסמכה מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' שולי שורץ,
טלפון: 0778871324, מזכירות לימודי הסמכה, בניין אולמן, קומה 4.
קבלת קהל בימים:
א'-ד' 11.00-13.00
יום ה' 09.30-10.30

  • ייעוץ אישי
  • ליווי והדרכה שוטפים
  • מידע ומתן אישורים בנושא זכאות לקורסי קיץ חינם
  • קבלת אישור לצילומי הרצאות – לאחר השרות, ביחידה לסיוע
  • קבלת נט-סטיקים – לפני השרות במשרדי אס"ט.
  • הפנייה לשיעורי עזר

למימוש זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

סטודנטים ששרתו במילואים במהלך סמסטר אביב תש"ף:

14 ימים בין התאריכים:-            2.7.2020 – 18.3.2020                                                           

10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר –     2.7.2020 –4.6.2020
10 ימים ברצף בתקופת בחינות                                           

זכאות להקלות כמפורט באתר למודי הסמכה.

 עליך למלא באתר לימודי הסמכה,  בקשת סטודנט

טופס בקשה מקוון לאישור שירות מילואים בליווי אישורים מתאימים.

 

זיכוי אקדמי עבור ימי מילואים

סטודנטים אשר שרתו במילואים 14 יום ומעלה בשנה אקדמית –

2.7.2020 – 23.10.2019, זכאים ל- 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

 סטודנטים לתואר ראשון, שהשתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה ללא תמורה בהיקף של 26 שעות בסמסטר יזוכו בנקודה אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר. סטודנטים שהשתתפו בפעילות חברתית בהיקף 30 שעות בשנה יהיו זכאים ל- 2 נקודות. (נא לפנות לרכז חברתי באגודת הסטודנטים).

                                                                                                               בברכה,

                                                                                                             שולי שורץ

 טופס בקשה לאישור שרות מילואים ניתן להגיש באופן מקוון בליווי אישורים מתאימים.

רק לאחר שקיבלת תשובה במייל לאישור שירות מילואים, תוכל לפנות בבקשת סטודנט ללימודי הסמכה, לצורך מימוש הזכאות.

בקשה להקלה בשכ"ל בסמסטר קיץ תש"ף

לסטודנטים המשרתים במילואים

 

סטודנט ששרת במילואים בתקופה     1.8.2019 ועד  31.7.2020 

 

מ- 22 יום ומעלה זכאי לפטור משכ"ל של קורס אחד.

מ-30 יום ומעלה זכאי לפטור של שני קורסים.

 

את הבקשה לפטור מתשלום שכ"ל יש למלא באתר לימודי הסמכה, לאחר הרישום במועד א' ובצרוף אישורי מילואים.

 

*הערה:- חישוב סכום הזכאות יעשה לפי התעריף המוזל –

  מועד רישום א' –  5.7.2020 – 28.6.2020

 

מידע

טפסים