מועדי רישום סמסטר אביב תשפ"א

מועדי רישום סמסטר אביב תשפ"א

 

להלן מועדי רישום באינטרנט:

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום שעת סיום  

 

 

7.1.21 9:00 בבוקר 21.1.21 15:00 אחה"צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

26.1.21 9:00

בבוקר

28.1.21 15:00

אחה"צ

המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

11.2.21 9:00 בבוקר 16.2.21 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)

 

 

21.2.21 9:00 בבוקר 24.2.21 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)

(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)

 

21.3.21 9:00 בבוקר 8.4.21 15:00 אחה"צ תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע הומניסטי אחד

11.4.21 9:00 בבוקר 13.5.21 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים

 

הערה: בחינות שנקבעו לתאריך ה-20.7 לא יתקיימו במועד זה. תאריך חלופי יפורסם בהקדם.