מועדי רישום סמסטר חורף תשע"ט

 מועדי רישום סמסטר חורף תשעט

מועדי רישום סמסטר חורף תשע"ט

אתר לימודי הסמכה  http://ug.technion.ac.il

 מועדי רישום באינטרנט:

 

תאריך התחלה שעת

 התחלה

תאריך

סיום

שעת

 סיום

 
 

2.7.18

 

 

9:00

בבוקר

 

 

16.7.18

 

15:00

אחה"צ

 

 

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

12.8.18

 

9:00

בבוקר

 

 

16.8.18

 

15:00

אחה"צ

 

 

המשך רישום לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

13.9.18

 

 

 

9:00

בבוקר

 

8.10.18

 

 

 

15:00

אחה"צ

 

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)

 

10.10.18

 

 

 

9:00

בבוקר

 

14.10.18

 

15:00

אחה"צ

 

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

 

21.10.18

 

9:00

בבוקר

 

 

4.11.18

 

15:00

אחה"צ

 

תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

 

 

5.11.18

 

9:00

בבוקר

 

 

6.12.18

 

15:00

אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום

(חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט