מועדי רישום למקצועות סמסטר חורף תשפ"ב

 

להלן מועדי הרישום/שינויים למקצועות באתר:

 

מועד

התחלה

שעת

 התחלה

מועד  

סיום

שעת

 סיום

 
07.07.21 9:00

בבוקר

21.07.21 15:00

אחה"צ

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

12.08.21 9:00

בבוקר

18.08.21 15:00

אחה"צ

המשך רישום לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
29.09.21 9:00

בבוקר

07.10.21 15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
12.10.21 9:00

בבוקר

14.10.21 15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים) (חופשי)

רק בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום באותו היום

24.10.21 9:00

בבוקר

04.11.21 15:00

אחה"צ

תקופת שינויים (לפי זימון אישי)
05.11.21 9:00

בבוקר

07.12.21 15:00

אחה"צ

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט