לימודי העשרה – קורסי מל"ג

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה.

מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשפ"ב

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון לתאריך 22.12.2020

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324444 – לוחמה פסיכולוגית.

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע: מהנאציזם ועד ימינו

324524 – התיאטרון הקלאסי# מיתוס מקבל גוף

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי

324986 – מודיעין ובטחון לאומי

 

קורסי בחירה חופשית

324697 – עקרונות מעשיים חעיבוד תמונה

324567 – סדנת צילום # שפה כלים