לימודי העשרה – קורסי מל”ג

החל מסמסטר חורף תשע”ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה.

מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשפ”ג

(סה”כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-23.10.2022

 

214120 – יסודות למידה והוראה

324262 – תולדות הפילוסופיה והמדע בעת החדשה

324266 – מדע וביקורת המדע

324267 – יחסי גוף נפש # מאפלטון ועד מדעי המח

324269 – אתיקה בפעולה

324273 – טכנולוגיה וחברה # אתגרים אתיים

324274 – מבוא להאזנה מודרכת  ענקי הפסנתר

324279 – סוקרטס וממשיכיו

324282 – פוליטיקה של זהויות בישראל (אנגלית)

324283 – כלכלה וחברה # מבט בין תרבותי

324284 – חינוך בסין ובישראל

324292 – משפט שיוויון וצדק

324293 – תובנות ייסוד בפילוסופיה של הרמב”ם

324295 – הגות יהודית בימי הביניים

324297 – אישים בתנ”ך לאור זמננו

324305 – היסטוריה של המדע מהעת העתיק ועד המאה ה–19

324306 – הגנום האנושי-אתיקה, משפט וחברה

324307 – צוהר לספרות המדראש והאגדה

324310 – סוגיות ביחסים בינלאומיים

324430 – נשים יהודיות בימ”ב

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324444 – לוחמה פסיכולוגית

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי

324456 – חשיבה ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324462 – ברלין בקולנוע – מהנציזם ועד ימינו

324520 – יזמות עסקית

324521 – יזמות בארגונים-התפתחויות ומגמות

324527 – יסודות היזמות

324528 – מנהיגות יזמית

324539 – מחקרי שוק

324540 – היבטים משפטיים ביזמות עסקית

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אומנותי ותרבותי

324962 – מבוא לפסיכולוגיה

324992 – סוגיות אתיות

325001 – סטודיו אומן בקמפוס 1 – הסאונד כמדיום אמנותי (קורס אמנות מעשי ותאורטי)

326004 – פילוסופיה של זמן ומרחב (אנגלית)