לימודי העשרה חורף תשפ"ב

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשפ"ב

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-14.07.2021

214120 – יסודות למידה והוראה (הפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה)

324247 – מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית.

324257 – משבר האקלים.

324260 – הנרטיב הנוצרי באומנות# טקסט ודימוי

324261 – אחריות מקצועית# דילמות חוק ואתיקה

324263 – תולדות כדור הארץ

324265 – אקו-פילוסופיה # חשיבה סביבתית

324266 – מדע וביקורת המדע

324267 – יחסי גוף נפש # מאפלטון ועד מדעי המח

324269 – אתיקה בפעולה

324270 – זהות ישראלית חיים מתוך מחלוקת (מתוקשב)

324271 – מוסר, רגשות ומה שבניהם

324282 – פוליטיקה של זהויות בישראל (אנגלית)   

324283 – כלכלה וחברה # מבט בין תרבותי

324284 – חינוך בסין ובישראל

324292 – משפט,  שיוויון וצדק

324295 – הגות יהודית בימי הבניים

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324305 – היסטוריה של המדע

324310 – סוגיות ביחסים בינלאומיים

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324439 – יסודות באמנות יפן

324442 – משפט העבודה בישראל

324443 – תורת האסלאם

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324456 – חשיבה# ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזים ועד ימינו

324524 – התיאטרון הקלאסי # מיתוס מקבל גוף

324527 – יסודות היזמות

324528 – מנהיגות יזמית

324540  –  היבטים משפטיים ביזמות עסקית.

324541 – גיוס המערכת האקולוגית העיסקית.

324917 – ארץ הקודש בראי האומנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324940 – חלומות-פולקלור ופסיכואנליזה

324943 – מרחב גבולות וקדושה בארץ ישראל

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – מלחמה בקולנוע.

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324973 – שפת המוסיקה – התחביר של הצליל

324983 – הקומוניזם אידיולוגיה ופרקטיקות

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי.

326000 – פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה (אנגלית)