לימודי העשרה – קורסי מל”ג

החל מסמסטר חורף תשע”ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית במסלול ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית במסלול תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשפ”ג

(סה”כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון לתאריך 29.12.2022

214119 – למידה והוראה בחינוך הגבוה (הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה)

214120 – יסודות למידה והוראה (הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה)

275112 – אבולוציה של האדם

324265 – אקו-פילוסופיה – חשיבה סיבתית

324267 – יחסי גוף נפש מאפלטון ועד מדעי המח

324269 – אתיקה בפעולה – דינה רפאל

324273 – טכנולוגיה וחברה – אתגרים אתיים

324274 – מבוא להאזנה מודרכת – ענקי הפסנתר

324258 – מבוא להאזנה מודרכת – ענקי התזמורת

324282 – פוליטיקה של זהויות בישראל (אנגלית) – אביטל בינה פולק

324284 – מבט השוואתי על חינוך בסין ובישראל

324286 – אדם והטבע בפילוסופיה המערבית – נועה אילון להב

324292 – משפט שיוויון וצדק – תמר כהן גוטגולד

324294 – הגןת יהודית בעת החדשה – הרב אלעד דוקוב

324297 – אישים בתנ”ך לאור זמננו – הרב אלעד דוקוב

324307 – צוהר לספרות המדרש והאגדה – ענת רייזל

324314 – היסטוריה של המדע במאה ה–20 ומעבר לה – אורן באדר

324315 המיקרובים ואנחנו-רפואה, חקלאות וסביבה

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה – אלכס טל

324433 – השואה בראי הקולנוע – פנינה רוזנברג

324439 – יסודות באומנות יפן – עירית פרידמן

324441 – פרקים נבחרים בתולדות האומנות – עדה סג’רה

324442 – משפט העבודה בישראל – תמר כהן גוטגולד/דורון שירצקי

324445 – הסתגלות למצבי לחץ – דליה פלד

324446 – מבוא להיסטוריה של מוסיקת הג’אז – דן כהן

324520 יזמות עסקית

324527 – יסודות היזמות – דינה רפאל

324528 – מנהיגות יזמית – דינה רפאל

324540 היבטים משפטיים ביזמות עסקית

324541 – פיתוח עיסקי – גיוס המערכת האקולוגית העסקית – יואב הוכברג

324975 – מדיניות החוץ של ישראל – אייל פסקוביץ

324992 – סוגיות אתיות – דינה רפאל

325002 – אומנות, מקום ומיקום – Art’ Space and Place

325006 – מבוא לארכיאולוגיה – ד”ר יצחק יפה

326000 – פרקים בהיסטוריה ובפילוסופיה (אנגלית, זום) – ג’סטין סמית

326001 – סוגיות נבחרות בהיסטוריה ופילוסופיה (אנגלית זום) – אנריקו

326002 – אתיקה של טכנולוגיות חדשניות (אנגלית, זום) – ווסל ראיירס

326005 – פריצת דרך בתולדות המחשבה המתמטית (אנגלית) – דסטין לזרוביץ

326006 – תורת הקוואנטים – מבט פילוסופי (אנגלית) – דסגטין לזרוביץ