לימודי העשרה קיץ תשפ"א

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

   

רשימת מקצועות העשרה המוצעים לרישום סמסטר קיץ תשפ"א

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-28.04.2021

פתיחת המקצועות מותנת במספר מינימום של נרשמים

 

324395 – מדע, טכנולוגיה ומוסר.

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע.

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי.

324462 – ברלין בקולנוע, מהנציזים ועד ימינו.

324298 –  תנ"ך ומשפט ישראלי חדשני.

324461 – מודרניזים בתיאטרון.

324524 – התיאטרון הקלאסי-מיתוס מקבל גוף.

324986 – מודיען ובטחון לאומי.

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית.

324973 – שפת המוסיקה-התחביר של הצליל.

 

רשימת מקצועות בחירה חופשית המוצעים לרישום סמסטר קיץ תשפ"א

 

324567 – סדנת צילום שפה כלים.

324571 – סדנת יצירה בצילום # 2.

324697 – עיבוד תמונה מעשי.