לימודי העשרה קיץ תשע"ט

 

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

   

     להלן רשימת מקצועות העשרה שיפתחו בסמסטר קיץ תשע"ט

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-26.6.19

 

                        

324395 – מדע,  טכנולוגיה ומוסר

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי

324459 – קומיקס כסוכן זכרון השואה

324461 – מודרניזים בתיאטרון

324986 – מודיען ובטחון לאומי