לימודי העשרה חורף תשפ"א

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשפ"א

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-18.8.20

214120 – יסודות למידה והוראה

324247 – מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית

324253 – סוגיות אתיות וחברתיות במדע נתונים

324257 – משבר אקלים # סיבות, משמעויות ופתרון

324260 – הנרטיב הנוצרי באומנות# טקסט ודימוי

324263 – תולדות כדור הארץ

324265 – אקו-פילוסופיה # חשיבה סביבתית

324266 – מדע וביקורת המדע

324267 – יחסי גוף נפש # מאפלטון ועד מדעי המח

324270 – זהות ישראלית – חיים מתוך מחלוקת

324284 – חינוך בסין ובישראל

324285 – הגירה, עיור ושינוי חברתי בסין

324292 – משפט,  שיוויון וצדק חברתי

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324295 – הגות יהודית בימי הבניים

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324395 – מדע טכנולוגיה ומוסר

324430 – נשים יהודיות בימ"ב-מעמד, הלכה, חברה

324432 – פסיכולוגיה של המוזיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324443 – תורת האסלאם

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324450 – סוגיות יסוד בספרות חז"ל

324456 – חשיבה# ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאצזים ועד ימינו

324518 – חדשנות, יצירתיות ואושר

324524 – התיאטרון הקלאסי # מיתוס מקבל גוף

324526 – שיווק ליזמים

324527 – יסודות היזמות

324702 – יסודות חשיבה חברתית-הבנת שינויים

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324943 – מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324949 – הקולנוע האירופאי של המאה ה – 20

324964 – חברה ותרבות במזה"ת המודרני

324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324986 – מודיעין ובטחון לאומי

324988 – ארכיאולוגיה של התקופה הצלבנית

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי