לימודי העשרה אביב תש"ף

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

   להלן רשימת מקצועות העשרה המוצעים בסמסטר אביב תש"ף

                                        (סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-9.2.20

 

014318 – הסביבה בעידן הטכנולוגי – פרופ'/ח יוחאי כרמל

207440 – תכנון עם הקהילה, מושגים, כלים – ד"ר מור שילון

214120 – יסודות למידה והוראה – ד"ר ארי גרו

324245 – המורשת האדריכלית של קריית הטכניון  – עומרי זליכה/אורליה קירמאיר

324256 – רוח האדם-היבטים רגשיים חברתיים – פרופ' שלמה הראלי

324257 – משבר האקלים# סיבות, משמעויות ופתרון – (קורס מתוקשב)

324259 – אנימציה יפנית # מיאזקי היאו – ד"ר מיכל דליות

324260 – הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי – ד"ר גיל פישהוף

324263 – תולדות כדור הארץ – ד"ר נורית שטובר

324264 – סמוראים # היסטוריה ומיתולוגיה – ד"ר מיכל דליות

324284 – חינוך בסין ובישראל – ד"ר אביטל בינה פולק

324285 – הגירה, עיור ושינוי חברתי בסין– ד"ר אביטל בינה פולק

324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא – פרופ' אפרים לב

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב– פרופ' אפרים לב

324292 – משפט, שיוויון וצדק חברתי –  עו"ד תמר גוטגוילד כהן

324294 – יסודות ההגות היהודית בעת החדשה – הרב אלעד דוקוב

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו – הרב אלעד דוקוב

324298 – מן התנ"ך ועד למשפט הישראלי החדשני – ד"ר תמר כץ פלד

324395 – מדע טכנולוגיה ומוסר – ד"ר דינה רפאל

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה – ד"ר אלכס טל

324428 – מנהיגות וזהות – הרב אלעד דוקוב

324441 – פרקים נבחרים בתולדות האומנות – ד"ר עדה סג'רה

324442 – משפט העבודה בישראל – עו"ד תמר גוטגוילד כהן ו- עו"ד דורון שירצקי

324445 – הסתגלות למצבי לחץ – גב' דליה פלד

324446 – מבוא להיסטוריה של מוסיקת הג'אז – ד"ר דן כהן

324456 – חשיבה# ביקורת ויצירה – ד"ר אילה קניג

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה – ד"ר אילה קניג

324461 – מודרניזם בתיאטרון – ד"ר ארז מעין

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזים ועד ימינו – ד"ר פנינה רוזנברג.

324520 – יזמות עסקית – ד"ר גיל ברוש

324524 – התיאטרון הקלאסי# מיתוס מקבל גוף – ד"ר ארז מעין

324527 – יסודות היזמות – ד"ר דינה רפאל

324528 – מנהיגות יזמית – ד"ר דינה רפאל ופרופ' עזרי טרזי

324943 – מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל – ד"ר אייל בן אליהו

324944 – התקשורת בעידן המידע – ד"ר יניב לויתן

324945 – הסכסוך הסוני – שיעי באיסלם – ד"ר ירון פרידמן

324949 – הקולנוע   האירופאי של המאה העשרים – ד"ר איבון קוסלובסקי גולן

324955 – תולדות המחשבה המדינית – ד"ר אסף תורג'מן

324959 – פרט ומשפחה בראי החברתי – ד"ר תחיה עשת

324964 – חברה ותרבות במזרח התיכון המודרני – ד"ר עידו שחר

324965 – הקריירה האנושית, תולדות האדם הקדמון – פרופ'  דני נדל

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית – ד"ר רועי אופנהיים

324978 – תפישת הביטחון הלאומית בישראל – ד"ר אייל פסקוביץ

324991 – המדע שמאחורי הצלילים – ד"ר יובל נוב

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי – ד"ר דינה רפאל