לימודי העשרה חורף תש"ף

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תש"ף

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-11.9.19

 

036083 – החלטות # אתגרים והשלכות

214120 – יסודות למידה והוראה

324247 – מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית

324254 – אדריכלות ותכנון צלבניים

324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324295 – הגות יהודית בימי הביניים

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324395 – מדע טכנולוגיה ומוסר

324426 – מחורבן ליצירה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324442 – משפט העבודה בישראל

324443 – תורת האסלאם

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324450 – סוגיות יסוד בספרות חז"ל

324456 – חשיבה# ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324524 – התיאטרון הקלאסי # מיתוס מקבל גוף

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324938 – תרבות ואוכל

324943 – מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע

324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה

324957 – מערכת פוליטית ישראלית

324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון

324973 – שפת המוזיקה התחביר של הצליל

324978 – חשיפת הביטחון הלאומית בישראל

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324987 – היסטוריה של פיסיקה מודרנית

324988 – ארכיאולוגיה של התקופה הצלבנית

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי

324995 – מחוות, הבעות ושפת גוף