לימודי העשרה חורף תשע"ט

5.7.18 לימודי העשרה חורף תשעט

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

   *להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ט

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-5.7.18

 

 324246חשיפה למחקר בטכניון

324247 – מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית.

324284 – חינוך בסין ובישראל

 324285 – הגירה, עיור ושינוי חברתי בסין

324290 – היסטוריה של הרפואה וצמחי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן הים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324295 – הגות יהודית בימי הביניים

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324426 – מחורבן ליצירה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324450 – סוגיות יסוד בספרות חז"ל

324452 – מעקב# טכנולוגיה, תיאוריה ואתיקה

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי

324456 – חשיבה# ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו

324904 – מזרח תיכון עת חדשה # תמורות, שינויים

324914 – המדע #הכרה, ישויות, הגיון וערכים

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע

324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה

324954 – דת ומדינה בישראל

324958 – סוציולוגיה פוליטית # תהליכי התפתחות

324963 – ארכיטקטורה של ביתנו תערוכה נודעים

324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324973 – שפת המוזיקה התחביר של הצליל

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו

324987 – היסטוריה של פיסיקה מודרנית

324990 – תורת הצבע – תיאוריה ויישום

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי

324993 – יחסי חוץ ובטחון לאומי במזרח אסיה