כניסה לבחינות מקוונות

סטודנטים יקרים

_____________

הנדון: מערכת לצפייה ברשימה ופרטי הבחינות המקוונות

 

על מנת להקל בגישה לקישורי הזום (בבחינות), פותחה מערכת לשירות הסטודנט לצפייה בפרטי הבחינות (רשימת בחינות הסמסטר, שעת הבחינה, קישור לזום הבחינה הארכות זמן, קישור לאחראי הקורס וכו').

שימו לב,

  • הכניסה למערכת הינה באמצעות המשתמש הטכניוני (אימייל, וסיסמת אימייל כמו הכניסה למודל)
  • בהקשה בצד שמאל למעלה (שלושה קווים)- יפתח תפריט.
  • יש לבחור "בחינות מקוונות"

 

** סטודנטים שאינם רשומים במערכת הניהול המרכזית או רשומים לקורס בסמסטר השונה מסמסטר המבחן לא יוכלו לראות את נתוני המבחנים שלהם כעת ועליהם לפנות לפקולטה.

 

  • ברשימה תוכל לראות את כל הבחינות אליהן אתה משובץ
  • בהקשה על שורת הקורס תוכל/י לראות את פרטי הבחינה

 

הנך נדרש לצרף: צילום תעודת סטודנט/זהות עדכניים, טלפון נייד עדכני (שיהיה זמין ליצירת קשר במהלך הבחינה), אישורי התאמות (במידה וישנם). נא לשלוח את הנ״ל בקובץ מאוחד !!

 

כמו-כן, לקראת הבחינה יש לדאוג מבעוד מועד ל:

  1. מחשב ומצלמת רשת תקינים. על המחשב להיות מחובר למקור מתח קבוע וכן לרשת האינטרנט. לא יותר שימוש באוזניות מכל סוג שהוא.
  2. מכשיר טלפון חכם, היכול לצלם/לסרוק את חומרי הבחינה ולצלם את מרחב הבחינה עפ״י הנחיות שיינתנו ע״י צוות ההשגחה. יש לדאוג כי המכשיר הנייד יחובר למקור מתח קבוע (מטען).
  3. יש להכין את העזרים המותרים בבחינה (באם יש כאלה ועפ״י הנחיות צוות ההוראה וההשגחה) כדוגמת דפי טיוטה, דפי כתיבה וכיוצ״ב. נא לשים לב כי בהתאם לנוהל שהופץ, יש למספר דפים אלה מבעוד מועד.
  4. מומלץ מאוד להתמקם בסביבה שקטה וללא הפרעות מיותרות במהלך הבחינה, העלולות לפגום בטוהר הבחינה.

 

אנחנו מאחלים לכולם הצלחה בבחינות ובריאות מלאה.

 

בברכה,

לימודי הסמכה