ייצוג הטכניון – טופס בקשה

סטודנטים המייצגים את הטכניון (למשל, משלחות ATS והשתתפות בתחרות אסא בין הסמסטרים), יוכלו להגיש בקשה לגשת לבחינה או בחן במועד הבא בו מתקיימות בחינות בכתב במקצוע. אישור יינתן רק לאחר בדיקת האישורים הנדרשים ובהתייעצות עם המרצה.
הכוונה היא למתן אפשרות להצטרף לאחד המועדים בהם מתקיימת במקצוע בחינה בכתב.
מומלץ לשקול רישום מחדש למקצוע על מנת להבחן בשני מועדי בחינה נוספים.
אפשרות זו מתייחסת רק לבחנים או בחינות המתקיימים בימי הייצוג. היות ומקרים אלה ידועים מראש, יש להגיש בקשה חודש מראש (גם אם בסופו של דבר לא יהיה צורך לממשה). היות וקיימים שני מועדים לכל מקצוע, על הסטודנטים המייצגים את הטכניון להיערך בהתאם ולפנות לאפשרות הנל רק לאחר מיצוי שני המועדים הסדירים.
לא ניתן להבחן באחד מהמועדים ולבקש בדיעבד הבחנות מיוחדת בהקשר למועד זה.
נא להביא למזכירות לימודי הסמכה באולמן אישורים מקוריים. לא נוכל לטפל בבקשות ללא אישורים אלה.

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )