חתימה על נהלי הטכניון

(יתאפשר לאחר ה 12.09.2019).

יש לבצע חתימה על נהלי הטכניון לפני ביצוע רישום לקורסים