הודעות לקראת בחינות בסמסטר הקרוב

לקראת בחינות מועדי א’ חורף תשפ”ג המתחילים ב-30/01/2023 להלן מספר עדכונים:

איחולי בהצלחה בבחינות,
מדור בחינות