הודעה לסטודנטים/ות לקראת סיום הלימודים – מחזור צ”ג

שלום רב,

לימודיך לתואר יסתיימו בתום הסמסטר הנוכחי או הבא. על מנת למנוע עיכובים במתן זכאותך לתואר אבקשך לבדוק כי תכנית לימודיך אמנם מכסה את כל הדרישות לתואר ראשון בפקולטה שלך. אם יתברר לך כי יש צורך בהכנסת שינויים בתוכניתך, נא לבצע אותם בהקדם האפשרי. בכל מקרה של ספק ביחס להשלמת מכסת מקצועות החובה, הבחירה או מספר הנקודות הדרושות להשלמת התואר (במיוחד לאור השינויים החלים מדי פעם בתוכניות הלימוד) עליך לפנות ליועץ/מרכז לימודי הסמכה בפקולטה שלך.

חשוב! האחריות הבלעדית לתכנית הלימודים היא שלך וכל טעות עלולה לגרום לעיכוב במתן התואר והארכת לימודיך בסמסטר נוסף

 

השלבים לסיום התואר, לאחר קבלת כל הציונים:

  • עליך לפנות למזכירות הסמכה בפקולטת האם שלך ולוודא כי הדרישות לתואר הושלמו. עליך לסווג את כל המקצועות שלמדת למקצועות לתואר ומקצועות מעבר לדרישות (לא מוכר לתואר). עליך לדווח על מקצועות שאינך מתכוון להשלים ונרשמת אליהם – על מנת שיבוטלו.
  • עליך להודיע למזכירות הפקולטה שברצונך לקבל את התואר בטקס הקרוב ולוודא שטפסי גמר לימודים הגיעו למזכירות לימודי הסמכה בבניין אולמן. מזכירות הפקולטה תעביר המלצה ל “גמר לימודים” למזכירות לימודי הסמכה. במקביל יישלח באימייל “טופס טיולים ממוחשב” שתפקידו לוודא שסגרת חובות כספיים ומנהליים, אחרת יעוכבו כל ההליכים הקשורים בסיום הפורמלי של לימודיך.
  • לידיעתך, עם קבלת אישור סיום לימודיך, הנך רשום/ה אוטומטית כבוגר בארגון בוגרי הטכניון. החברות הינה ללא תשלום ומקנה לך הטבות רבות ומגוון פעילויות. לאחר הרישום כחבר בארגון הבוגרים נשלח אליך למייל המעודכן אצלנו סיסמא וקוד משתמש אישי.

אם אין ברצונך להיות חבר/ה בארגון תוכל/י לשלוח בקשת ביטול לכתובת: bogrim@tx.technion.ac.il

 

לאחר שיתמלאו התנאים הנ”ל, תהיה זכאי/ת לקבל אישור גמר לימודים ותעודת ציונים  המאפשרים  להירשם ברשם המהנדסים וניתן להציגו במקומות עבודה.

לתשומת לבך: מועד הזכאות לתואר נקבע על סמך המועד בו התקבל הציון האחרון. מועד הגמר של מי שציונו האחרון הגיע בחודש מסוים, יהיה הראשון לחודש העוקב.

 

טקס הענקת תארים לבוגרי ובוגרות מחזור צ”ג
יתקיים השנה ב יום חמישי 30.6.22  (מועד אחד בלבד ולא כפי שפורסם בלוח השנה האקדמי)

הטקס המרכזי יתקיים בכיכר שלום זילוני (רחבת לב הקמפוס)
קריית הטכניון, חיפה בשעה 18:30.

 

המועד האחרון להגשת בקשת סגירת תואר בפקולטה הוא 10.4.2022, והמועד אחרון להגעת המלצת גמר לימודים מהפקולטות ללימודי הסמכה, על מנת להכלל בטקס בוגרים תשפ”ב הינו 27.4.2022  .

התשלום עבור מדליה, גלימה וכובע בוגר טכניון בסך 50 ₪ וכן התשלום בסך 75 ₪ עבור התעודה ייגבו ממך במשך הסמסטר האחרון ללימודיך ישירות מחשבון הבנק שלך.

אפשר להזמין אישור על דירוג הישגים במסלול ובמחזור הגמר לאחר קבלת אישור גמר לימודים.

על מנת להכין את תעודת הגמר שלך נא לעדכן את הפרטים אישיים. טופס לבדיקת השם לתעודה וטופס שינוי כתובת נמצאים באתר האינטרנט של לימודי הסמכה.
במקרה של שינוי השם (עקב נישואין, תיקון טעות או אחר) יש למלא טופס בקשה לשינוי שם ולצרף אישור מתאים ממשרד הפנים או צילום ת.ז. (ניתן לבקש שהשם החדש יודפס במקום או בנוסף לשם הקודם).  לא ניתן לשנות שם לאחר שהדיפלומה הודפסה ולכן יש לבדוק בתשומת לב את השם בעברית ובאנגלית.
נא למלא את הטפסים רק אם יש לך עדכון או שינוי לפרטים שמסרת ברישום לטכניון.

 

בברכה,

אפרת נתיב רונן,

מזכירה אקדמית, לימודי הסמכה