דגשים לנבחנים – התו הסגול

לקראת ההגעה לבחינה יש לקרוא את ההנחיות הבאות תו הסגול – מבחנים

היערכות לתו הסגול באולמן

התנהלות אישית בזמן הבחינה:

  • בכל יום שבו יש בחינה פרונטלית תתבצע בדיקת חום לנכנסים לבניין.
  • יורשו להיכנס רק נבחנים העוטים מסכה.
  • יש לוודא חיטוי/שטיפת ידיים טרם הכניסה לכיתה.
  • יש לשמור על מרחק ישיבה של 2 מ' בין הסטודנטים.
  •  חל איסור לבצע התקהלות לפני ואחרי הבחינה. בתום הבחינה יש לוודא עזיבת הבניין.
  • בעת כניסה ועזיבת הבניין באחריות הנבחנים לוודא סריקת ברקוד QR (השלטים יוצבו בכניסות לבניין).

בחינות באמצעות מחשב:

  • יש לוודא שימוש באוזניות אישיות בלבד.
  • בעת כניסה לכיתה ממוחשבת, יש לחטא את כל אביזרי המחשב + סביבת העבודה טרם כניסת הנבחנים לכיתה ולאחר הבחינה, באמצעות אלכוהול 70%.