בקשת סטודנט- נקודות זיכוי על פעילות חברתית – מילואים

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )