בקשת סטודנט- נקודות זיכוי על פעילות חברתית – מילואים

 

סטודנטים לתואר ראשון ששירתו שירות מילואים פעיל של לפחות 14 ימים בשנה, יהיו זכאים לקבל 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

סך הזיכוי בגין תקנה 2.3.3 יהיה לכל היותר 2 נקודות במהלך לימודי הסטודנט לתואר.

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )